Việt Nam - Hàn Quốc hợp tác trong lĩnh vực thủy văn

Thứ tư, 24/7/2019 | 09:00 GMT+7
Tại cuộc gặp giữa Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà và ông Cho Seok Joon, nguyên Tổng cục trưởng Tổng cục Khí tượng Hàn Quốc (KMA) diễn ra mới đây, hai bên trao đổi về việc hợp tác trong các lĩnh vực khí tượng thủy văn; mở rộng hoạt động hợp tác trong lĩnh vực giám sát biến đổi khí hậu; đồng hóa số liệu, hydromet service, đào tạo, tăng cường năng lực và truyền thông ngành khí tượng thủy văn,...

Bộ trưởng Trần Hồng Hà cho biết, trong thời gian qua Bộ Tài nguyên và Môi trường và Tổng cục Khí tượng Hàn Quốc (KMA) đã có quan hệ hợp tác tốt đẹp và hiện vẫn đang được duy trì, phát triển. Bên cạnh đó, Bộ cũng đã có một số hoạt động hợp tác với Bộ Ngoại giao, Bộ Công nghệ thông tin, Cơ quan xúc tiến phát triển công nghệ thông tin Hàn Quốc (KIPA), Viện Thông tin Địa lý quốc gia Hàn Quốc trong các lĩnh vực đo đạc - bản đồ và biến đổi khí hậu.

Bộ trưởng Trần Hồng Hà cho biết, Hàn Quốc là một trong những quốc gia phát triển, có nhiều kinh nghiệm thành công trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Bộ Tài nguyên và Môi trường (bao gồm các lĩnh vực khí tượng thủy văn, biến đổi khí hậu, đo đạc - bản đồ,…). Do đó, nhu cầu học hỏi kinh nghiệm, hỗ trợ thực hiện dự án và được chuyển giao các công nghệ liên quan của phía Hàn Quốc là rất phù hợp và thiết thực.

Bộ trưởng Trần Hồng Hà tiếp ông Cho Seok Joon, nguyên Tổng cục trưởng Tổng cục Khí tượng Hàn Quốc (KMA)

Trao đổi với Bộ trưởng Trần Hồng Hà, ông Cho Seok Joon, nguyên Tổng cục trưởng Tổng cục Khí tượng Hàn Quốc (KMA) cho biết, hiện nay ông đang là Chủ tịch Công ty Biến đổi khí hậu và Kết nối doanh nghiệp. Với kinh nghiệm thực tiễn của mình, ông Cho Seok Joon cùng đoàn công tác mong muốn cùng các đơn vị liên quan của Bộ Tài nguyên và Môi trường trao đổi, làm việc cụ thể để tìm hiểu nhu cầu, thế mạnh và khai thác khả năng hợp tác trong tương lai.

Tại cuộc làm việc, hai bên trao đổi về việc hợp tác trong các lĩnh vực khí tượng thủy văn; mở rộng hoạt động hợp tác trong lĩnh vực giám sát biến đổi khí hậu; đồng hóa số liệu, hydromet service, đào tạo, tăng cường năng lực và truyền thông ngành khí tượng thủy văn,...

Trong lĩnh vực đo đạc - bản đồ, hai bên sẽ đẩy mạnh hợp tác đào tạo cán bộ về xây dựng Hạ tầng dữ liệu không gian địa lý quốc gia (NSDI); Ứng dụng dữ liệu không gian địa lý trong phát triển thành phố thông minh; Hỗ trợ, tư vấn kỹ thuật, xây dựng chuẩn dữ liệu, chuẩn tích hợp, xây dựng chính sách chia sẻ và thu nhận dữ liệu, cơ chế tài chính khai thác, sử dụng dữ liệu…

Trong lĩnh vực biến đổi khí hậu, sẽ tập trung nghiên cứu đánh giá nhu cầu công nghệ giảm nhẹ phát thải khí nhà kính và đề xuất hệ thống giám sát chuyển giao công nghệ giảm nhẹ phát thải khí nhà kính ở Việt Nam; Hỗ trợ tăng cường năng lực trong kiểm kê quốc gia khí nhà kính; Xây dựng chiến lược dài hạn phát thải các-bon thấp…

Nam Yên