Năm 2021: Đẩy mạnh chuyển đổi số trong EVNNPT

Thứ ba, 19/1/2021 | 09:49 GMT+7
Năm 2021, Tổng công ty Truyền tải điện quốc gia (EVNNPT) chọn chủ đề năm là “Chuyển đổi số trong Tổng công ty Truyền tải điện quốc gia” với mục tiêu tiếp tục đẩy mạnh lộ trình ứng dụng khoa học công nghệ trong các hoạt động của Tổng công ty.

EVNNPT vừa tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021. Báo cáo tại Hội nghị, ông Phạm Lê Phú, Tổng giám đốc EVNNPT cho biết: Năm 2020, khắc phục những khó khăn bất cập, Tổng công ty và các đơn vị thành viên đã quyết liệt thực hiện đồng bộ các giải pháp quản lý kỹ thuật,, vận hành để phòng ngừa, ngăn chặn và xử lý kịp thời các sự cố, khiếm khuyết, hiện tượng bất thường trên lưới điện. EVNNPT đã vận hành hệ thống điện truyền tải an toàn, liên tục, ổn định góp phần cùng Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đảm bảo cung cấp đủ điện cho phát triển kinh tế xã hội của đất nước và đời sống của nhân dân, với sản lượng điện truyền tải đạt 203,85 tỷ kWh, tăng 2% so với năm 2019.

Trong bối cảnh công tác đầu tư xây dựng tiếp tục gặp nhiều khó khăn, vướng mắc trong công tác điều chỉnh, bổ sung quy hoạch; các trình tự thủ tục trong công tác chuẩn bị đầu tư phức tạp và kéo dài, công tác bồi thường giải phóng mặt bằng ngày càng khó khăn, phức tạp...  nhưng EVNNPT đã đạt được những kết quả rất đáng ghi nhận. Tổng công ty đã hoàn thành một giá trị đầu tư rất lớn với khối lượng đầu tư 19.579 tỷ đồng, đạt 105,6% kế hoạch Tập đoàn giao; giải ngân đạt 18.528 tỷ đồng, đạt 99,9% kế hoạch.

Trong năm, Tổng công ty khởi công được 39 dự án, đóng điện 38 công trình, trong số các dự án đóng điện năm 2020 có các dự án có vai trò hết sức dự án quan trọng phục vụ giải tỏa công suất các nguồn điện BOT, năng lượng tái tạo, thủy điện và các dự án phục vụ đảm bảo cung cấp điện.

Khen thưởng cho các tập thể, cá nhân thuộc EVNNPT có thành tích trong phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ, kế hoạch năm 2020

Năm 2021, Tổng công ty chọn chủ đề năm “Chuyển đổi số trong Tổng công ty Truyền tải điện quốc gia” với mục tiêu tiếp tục đẩy mạnh lộ trình ứng dụng khoa học công nghệ trong các hoạt động của Tổng công ty; tích hợp công nghệ và mô hình quản trị phù hợp với quá trình ứng dụng công nghệ kỹ thuật số và trí tuệ nhân tạo vào hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty nhằm gia tăng hiệu quả hoạt động, đổi mới sáng tạo, tối ưu hóa chi phí.

Để đạt được mục tiêu trên, EVNNPT tập trung mọi nỗ lực và phương tiện để đảm bảo vận hành an toàn, ổn định, tin cậy các đường dây và trạm biến áp, đặc biệt là hệ thống 500kV Bắc - Nam trong bối cảnh tiếp tục truyền tải cao trong năm 2021 và các năm tiếp theo.

Tập trung triển khai hoàn thành các đề án, dự án thành phần của Đề án Tăng cường năng lực tiếp cận cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 tại EVNNPT, Đề án lưới điện thông minh của EVNNPT và chủ đề năm 2021. Tiếp tục triển khai áp dụng các công nghệ và thiết bị mới, hiện đại trong quá trình quản lý kỹ thuật, quản lý vận hành. Đẩy mạnh ứng dụng thiết bị bay không người lái, camera giám sát và ứng dụng AI vào công tác quản lý, sửa chữa, bảo dưỡng, giám sát vận hành đường dây và TBA truyền tải.

Bên cạnh đó, EVNNPT tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chuyển đổi sang TBA không người trực theo kế hoạch được giao. Nghiên cứu và tăng cường ứng dụng các giải pháp giám sát và giám sát trực tuyến tình trạng vận hành của các thiết bị chính trên lưới điện thời gian thực, giám sát nhiệt động đường dây.

Sử dụng UAV và Flycam để kiểm tra thiết bị trên đường dây

Nghiên cứu và thực hiện các giải pháp giám sát thông tin về hành lang, các công trình trên lưới, trào lưu công suất theo khu vực địa lý, tình hình thời tiết tại các TBA và ở những khu vực có đường dây đi qua. Nghiên cứu, đánh giá chuyển đổi sang TBA số với lộ trình phù hợp. Từng bước triển khai chương trình giám sát trực tuyến MBA tùy theo mức độ quan trọng cung cấp điện.

Đẩy mạnh nâng cao chất lượng nguồn nhân lực để đáp ứng sự phát triển của EVNNPT trong thời đại Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 và chuyển đổi số. Triển khai các chương trình nâng cao nhận thức, đào tạo kỹ năng về chuyển đổi số. Đẩy mạnh nhận thức, văn hóa và kỹ năng chuyển đổi số doanh nghiệp trong toàn EVNNPT. Mục tiêu đến năm 2021 phần lớn cán bộ công nhân viên EVNNPT nắm vững chủ trương, định hướng, nhiệm vụ về Lộ trình chuyển đối số EVNNPT; có nhận thức cơ bản về chuyển đổi số; có thói quen sẵn sàng cho chuyển đổi số; có kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản.

Các chỉ tiêu kế hoạch chủ yếu của EVNNPT năm 2021:

Sản lượng điện truyền tải khoảng 213,4 tỷ kWh, tăng 4,7% so với thực hiện năm 2020.

Tỷ lệ tổn thất điện năng trên lưới điện truyền tải 2,23%.

Không để xẩy ra sự cố do nguyên nhân chủ quan, tất cả các chỉ tiêu suất sự cố thực hiện thấp hơn chỉ tiêu kế hoạch Tập đoàn giao.

Đầu tư xây dựng: tổng giá trị 17.550 tỷ đồng, trong đó 12.812 tỷ đồng đầu tư thuần.

Khởi công 44 dự án (7 dự án 500kV, 37 dự án 220kV).

Hoàn thành và đưa vào vận hành 63 dự án (19 dự án 500kV, 44 dự án 220kV).

Bảo toàn và phát triển vốn; nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh phấn đấu kinh doanh có lợi nhuận theo chỉ tiêu kế hoạch Tập đoàn giao.

Hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, tăng năng suất lao động năm 2021 theo kế hoạch EVN giao.

Tiến Đạt