Ký kết thỏa thuận tiến độ đầu tư xây dựng các dự án lưới điện

Thứ hai, 11/1/2021 | 10:04 GMT+7
Tại Quảng Bình, Tổng công ty Truyền tải quốc gia (EVNNPT) và Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC), Tổng công ty Điện lực miền Trung (EVNCPC) đã vừa thực hiện Lễ ký thỏa thuận tiến độ đầu tư lưới truyền tải điện và lưới phân phối điện.

Phát biểu khai mạc, ông Nguyễn Tuấn Tùng, Chủ tịch HĐTV EVNNPT cho biết, đây là năm thứ ba EVNNPT và các Tổng công ty Điện lực triển khai thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Tập đoàn Điện lực Việt Nam, với mục tiêu đảm bảo tính đồng bộ trong công tác đầu tư xây dựng các công trình lưới truyền tải điện và phân phối điện, đảm bảo khai thác tối đa năng lực của các công trình lưới điện sau khi được đưa vào vận hành, đồng thời nâng cao trách nhiệm của các đơn vị trong công tác phối hợp đầu tư. 

Trong các năm qua, EVNNPT và các Tổng công ty Điện lực đã có sự phối hợp chặt chẽ, chủ động rà soát, cập nhật dự báo nhu cầu điện, nhu cầu đầu tư các TBA 220kV và lưới điện 110kV đồng bộ cũng như xem xét đề xuất đẩy nhanh tiến độ các công trình lưới điện quan trọng, điều chỉnh tiến độ các công trình chưa thực sự cần thiết, làm cơ sở ký kết thỏa thuận đầu tư. Qua đó, việc triển khai các dự án lưới truyền tải điện và phân phối điện của EVNNPT và các Tổng công ty Điện lực đã thực sự có sự gắn kết, phối hợp chặt chẽ từ khâu lập kế hoạch, chỉ đạo đồng bộ tiến độ dự án cũng như đảm bảo hiệu quả đầu tư giữa các bên.

Lễ ký kết giữa 3 Tổng công ty

Có thể thấy việc thực hiện Thỏa thuận đã ký kết mặc dù chưa hoàn toàn được như mong muốn do vẫn còn một số dự án lưới truyền tải điện, phân phối điện bị chậm tiến độ và chưa thực sự đồng bộ theo thỏa thuận đã ký kết. Tuy nhiên, với các khó khăn, vướng mắc do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, sự ảnh hưởng rất lớn của các đợt thiên tai, bão lũ trong các tháng cuối năm, đặc biệt các khó khăn, vướng mắc trong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, việc EVNNPT và các Tổng công ty Điện lực đã hoàn thành đưa vào vận hành nhiều công trình lưới truyền tải điện và phân phối điện đồng bộ, kịp thời trong năm 2020 đã thể hiện sự quyết tâm, phối hợp chặt chẽ cũng như cố gắng, nỗ lực của các Tổng công ty. Qua đó, đã góp phần cùng Tập đoàn Điện lực Việt Nam đảm bảo cung cấp đủ điện cho phát triển kinh tế - xã hội của đất nước và đời sống của nhân dân trong năm qua.

Phát biểu chỉ đạo, ông Dương Quang Thành, Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Điện lực Việt Nam nhấn mạnh: Đảm bảo đủ điện cho phát triển kinh tế xã hội là nhiệm vụ đã được Đảng và Chính phủ giao. Chính vì vậy, việc đầu tư xây dựng để đảm bảo nguồn, lưới điện cung cấp cho phụ tải và đấu nối, các nhà máy điện là trách nhiệm của EVNNPT và các Tổng công ty phân phối. Sự phối hợp giữa 3 Tổng công ty là nhiệm vụ giữa phân phối và truyền tải cũng là mối quan hệ của các Tổng công ty với nhau, cần một thể thống nhất để đảm bảo điện cho phát triển kinh tế xã hội.

Chủ tịch HĐTV EVN nhấn mạnh, nhà máy mà không có lưới điện truyền tải thì không thể truyền tải được, phân phối không có truyền tải thì không phân phối được. Và lưới điện phân phối mà không phù hợp đồng bộ với tiến độ truyền tải thì hiệu quả của công trình sẽ không đảm bảo. Chính vì vậy, việc phối hợp giữa Tổng công ty Truyền tải điện quốc gia và các Tổng công ty phân phối là mục tiêu quan trọng trong việc đầu tư lưới điện quốc gia.

Ông Dương Quang Thành khẳng định, Tập đoàn Điện lực Việt Nam sẽ bám sát, theo dõi, đôn đốc các quy định và thỏa thuận mà các Tổng công ty đã thực hiện tại Lễ ký kết này và mong muốn các đơn vị sẽ cam kết, cùng phối hợp thực hiện đúng quy định, hoàn thành tốt những kế hoạch đã đề ra.

Đình Tú