Bất động sản

Nam Định chuyển mục đích sử dụng 199 ha đất lúa để làm đường

Thứ tư, 27/4/2022 | 11:05 GMT+7
Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành vừa ký văn bản số 382/TTg-NN về việc chuyển mục đích sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Nam Định.

Theo đó, xét đề nghị của Bộ Tài nguyên và Môi trường tại công văn số 1201/BTNMT-TCQLĐĐ ngày 10/3/2022, Chính phủ chấp thuận cho UBND tỉnh Nam Định quyết định chuyển mục đích sử dụng 199,39 ha đất trồng lúa sang đất phi nông nghiệp để thực hiện dự án xây dựng tuyến đường bộ mới Nam Định - Lạc Quần - đường bộ ven biển tỉnh Nam Định (167,81 ha) và dự án đường trục phía Nam TP Nam Định (31,58 ha) như ý kiến thẩm định và nội dung trình của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Bên cạnh đó, Phó Thủ tướng giao UBND tỉnh Nam Định chỉ đạo thực hiện việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa nêu trên theo đúng quy định của pháp luật về đất đai và các pháp luật khác có liên quan; chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật, trước Thủ tướng Chính phủ về quyết định thực hiện dự án và việc tổ chức thực hiện dự án theo quy định của pháp luật đất đai; thực hiện các dự án đảm bảo đúng thẩm quyền; thực hiện đúng và đầy đủ các quy định của pháp luật đất đai cũng như các quy định của pháp luật khác có liên quan và ý kiến của của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Đồng thời giao Bộ Tài nguyên và Môi trường theo dõi và hướng dẫn thực hiện việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa nêu trên theo đúng quy định của pháp luật.

Nam Định sẽ có tuyến đường bộ mới Nam Định - Lạc Quần - đường bộ ven biển

Các tuyến đường được UBND tỉnh Nam Định đầu tư là dự án xây dựng tuyến đường bộ mới Nam Định - Lạc Quần - đường bộ ven biển với chiều dài khoảng 24,65 km (từ quốc lộ 21B đến đường bộ ven biển) theo tiêu chuẩn đường cấp I đồng bằng, giải phóng mặt bằng với mặt cắt ngang khoảng 100 m trên phạm vi toàn tuyến; hoàn thiện các công trình trên tuyến, xây dựng mới 1 đơn nguyên cầu Lạc Quần; tổng mức đầu tư dự kiến dưới 6.000 tỷ đồng từ nguồn ngân sách tỉnh và các nguồn vốn hợp pháp khác.

Cùng với đó, dự án đường trục phía Nam TP Nam Định (đoạn từ đường Vũ Hữu Lợi đến quốc lộ 21B) dài 6,8 km, tổng mức đầu tư dưới 1.300 tỷ đồng gắn liền với dự án đầu tư xây dựng cầu qua sông Đào (nối từ đường Song Hào đến đường Vũ Hữu Lợi, TP Nam Định) có tổng mức đầu tư dưới 1.050 tỷ đồng cũng đã và đang được tỉnh Nam Định triển khai các bước quy trình đầu tư.

Thủy Quỳnh