Bất động sản

Đắk Lắk giám sát việc mua bán đất, tránh thất thu thuế

Thứ ba, 26/4/2022 | 10:30 GMT+7
Mới đây, UBND tỉnh Đắk Lắk đã giao các sở, ngành thực hiện các giải pháp giám sát, quản lý thị trường bất động sản, mua bán đất, chống thất thu thuế và hạn mức tách thửa đất nông nghiệp.

Trong thời gian qua, giao dịch mua bán đất đai tại Đắk Lắk tăng đột biến. Trong 3 tháng đầu năm 2022, có hơn 103.000 giao dịch mua bán đất đai, tăng gần 200% so với cùng kỳ.

Ngày 25/4, Văn phòng UBND tỉnh Đắk Lắk cho biết UBND tỉnh vừa có văn bản liên quan đến việc tăng cường công tác quản lý nhà nước về đất đai, chống thất thu tiền thuế thu nhập cá nhân, tiền sử dụng đất.

Ảnh minh họa

UBND tỉnh Đắk Lắk giao Sở Tài chính sớm hoàn thiện dự thảo quyết định của UBND tỉnh thay thế quyết định cũ về việc quy định hệ số điều chỉnh giá đất áp dụng trên địa bàn tỉnh. Theo đó, chủ trì, phối hợp với UBND các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị liên quan khảo sát bổ sung tình hình giá đất trên thị trường thời điểm hiện nay theo từng khu vực, từng tuyến đường, trên cơ sở đó hoàn thiện dự thảo đảm bảo nguyên tắc giá đất ban hành sát giá đất thị trường theo thời điểm.

UBND tỉnh Đắk Lắk cũng giao Sở Tư pháp, Cục Thuế tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố có biện pháp hữu hiệu để theo dõi, giám sát hệ thống văn phòng công chứng, UBND các xã, phường, thị trấn trong việc hợp đồng công chứng, chứng thực đảm bảo phản ánh giá trị quyền sử dụng đất sát với giá chuyển nhượng thực tế trên thị trường.

Giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với UBND các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị liên quan nghiên cứu tham mưu UBND tỉnh Đắk Lắk ban hành quyết định sửa đổi, bổ sung theo quy trình rút gọn đối với nội dung sửa đổi hạn mức tách thửa đất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Thủy Quỳnh (t/h)