Bất động sản

Lạng Sơn phê duyệt giá đất dự án khu dân cư trung tâm thị trấn Hữu Lũng

Thứ ba, 26/4/2022 | 08:00 GMT+7
UBND tỉnh Lạng Sơn vừa ban hành Quyết định số 715/QĐ-UBND về việc phê duyệt giá đất cụ thể để làm căn cứ xác định tiền sử dụng đất khi nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất cho Công ty CP Tư vấn thiết kế đầu tư và xây dựng SDN tại dự án khu dân cư trung tâm thị trấn Hữu Lũng, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn.

Cụ thể, phê duyệt giá đất cụ thể để làm căn cứ xác định tiền sử dụng đất khi nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất cho Công ty CP Tư vấn thiết kế đầu tư và xây dựng SDN tại dự án khu dân cư trung tâm thị trấn Hữu Lũng, huyện Hữu Lũng thuộc khu An Ninh và khu An Thịnh, thị trấn Hữu Lũng, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn.

Vị trí, ranh giới, diện tích khu đất xác định tiền sử dụng đất khi nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất được xác định theo mảnh trích đo địa chính số 39-2021, tỷ lệ 1/500 do Công ty CP Tư vấn Tài nguyên số 1 Lạng Sơn lập ngày 24/4/2021, được UBND thị trấn Hữu Lũng, huyện Hữu Lũng và Sở Tài nguyên và Môi trường Lạng Sơn xác nhận.

Giá đất cụ thể để làm căn cứ xác định tiền sử dụng đất khi nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất cho Công ty CP Tư vấn thiết kế đầu tư và xây dựng SDN tại dự án khu dân cư trung tâm thị trấn Hữu Lũng đối với diện tích 10.468,4 m2 đất (gồm 131 ô đất) đã được UBND tỉnh Lạng Sơn giao tại Quyết định số 1568/QĐ-UBND ngày 6/8/2021 để sử dụng vào mục đích đất ở tại đô thị theo quy hoạch, đơn giá đất bình quân 1 m2 đất ở là 5.103.000 đồng/m2.

Ảnh minh họa

UBND tỉnh Lạng Sơn chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm tổ chức thực hiện xác định mốc giới và bàn giao đất tại thực địa; trao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho Công ty CP Tư vấn thiết kế đầu tư và xây dựng SDN; chỉnh lý hồ sơ địa chính theo quy định. Đồng thời, Công ty CP Tư vấn thiết kế đầu tư và xây dựng SDN có trách nhiệm quản lý, sử dụng đất đúng mục đích, vị trí, ranh giới khu đất được giao. Nộp đầy đủ tiền sử dụng đất vào ngân sách nhà nước theo quy định.

Bên cạnh đó, Cục Thuế tỉnh Lạng Sơn có trách nhiệm xác định, thông báo số tiền sử dụng đất phải nộp và số tiền sử dụng đất được miễn, giảm đối với Công ty CP Tư vấn thiết kế đầu tư và xây dựng SDN theo quy định của pháp luật.

Khánh Nam