Bất động sản

Hà Nội chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án cụm công nghiệp

Thứ sáu, 22/4/2022 | 11:26 GMT+7
Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành chấp thuận UBND thành phố Hà Nội quyết định chuyển mục đích sử dụng đất 39,51 ha đất trồng lúa sang đất phi nông nghiệp để thực hiện dự án cụm công nghiệp Nam Phúc Thọ - giai đoạn I.

Theo công văn số 358/TTg-NN, Phó Thủ Tướng Lê Văn Thành đã chấp thuận UBND thành phố Hà Nội quyết định chuyển mục đích sử dụng 39,51 ha đất trồng lúa sang đất phi nông nghiệp để thực hiện dự án cụm công nghiệp Nam Phúc Thọ giai đoạn I.

Phó Thủ tướng yêu cầu UBND thành phố chỉ đạo thực hiện việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa nêu trên theo đúng quy định của pháp luật về đất đai và các pháp luật khác có liên quan. Đồng thời, chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật về quyết định thực hiện dự án và việc tổ chức thực hiện dự án theo quy định của pháp luật đất đai.

Hà Nội chuyển mục đích sử dụng hơn 39 ha đất để thực hiện dự án cụm công nghiệp Nam Phúc Thọ - giai đoạn I

UBND thành phố Hà Nội thực hiện việc giao đất, cho thuê đất, đấu giá quyền sử dụng đất theo đúng quy định của pháp luật, thực hiện dự án bảo đảm đúng thẩm quyền, thực hiện đúng và đầy đủ quy định của pháp luật đất đai cũng như quy định của pháp luật khác liên quan và ý kiến của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Bộ Tài nguyên và Môi trường theo dõi và hướng dẫn thực hiện việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa nêu trên theo đúng quy định của pháp luật.

Nhật Linh