Nông nghiệp sạch

Nâng cao hiệu quả công tác khuyến nông cộng đồng

Thứ hai, 6/5/2024 | 15:06 GMT+7
Mới đây, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) đã ban hành công văn yêu cầu đẩy mạnh hoạt động khuyến nông cộng đồng, góp phần xây dựng nền nông nghiệp hiệu quả, bền vững.

Công văn nêu, thời gian qua, thực hiện Quyết định số 150/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển nông nghiệp và nông thôn bền vững giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, Bộ NN&PTNT đã triển khai công tác khuyến nông theo tư duy kết nối, khuyến nông cộng đồng.

Mô hình tổ khuyến nông cộng đồng là hướng đi mới để kết nối hệ thống khuyến nông với cộng đồng doanh nghiệp, các tổ chức chính trị - xã hội, nghề nghiệp nhằm hỗ trợ nông dân tốt hơn trong việc ứng dụng tiến bộ kỹ thuật, giải pháp hữu ích vào sản xuất. Từ đó, giúp cải thiện sinh kế, tăng thu nhập; góp phần xây dựng nền nông nghiệp hiệu quả, bền vững theo hướng “nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại, nông dân văn minh”.

Bộ NN&PTNT đẩy mạnh hoạt động khuyến nông cộng đồng

Bộ NN&PTNT đã phê duyệt Đề án thí điểm “Nâng cao hiệu quả hoạt động công tác khuyến nông trên cơ sở kiện toàn mô hình tổ khuyến nông cộng đồng”. Đề án được triển khai tại 13 tỉnh thuộc 5 vùng nguyên liệu nông, lâm, thủy sản chủ lực của ngành với mục tiêu củng cố kiện toàn hệ thống khuyến nông cơ sở theo mô hình tổ khuyến nông cộng đồng hoạt động đa chức năng; phục vụ tái cơ cấu ngành, phát triển nông thôn, phát triển vùng nguyên liệu, nâng cao năng suất, chất lượng và giá trị gia tăng nông sản.

Sau 2 năm thí điểm, mô hình tổ khuyến nông cộng đồng đã thu được nhiều kết quả tích cực, nhận được sự ủng hộ, hưởng ứng của các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương và nông dân. Đến nay, ngoài 26 tổ khuyến nông cộng đồng thí điểm tại 13 tỉnh tham gia Đề án, Bộ đã thành lập thêm 846 tổ khuyến nông cộng đồng mở rộng với hơn 7.800 thành viên. Đồng thời, thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025, trên cả nước đã có trên 30 tỉnh, thành phố thành lập các tổ khuyến nông cộng đồng với tổng số khoảng 3.500 tổ để hoạt động, phục vụ phát triển nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới ở các địa phương.

Để công tác khuyến nông và các tổ khuyến nông cộng đồng hoạt động hiệu quả, bền vững, Bộ NN&PTNT đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quan tâm chỉ đạo việc rà soát, củng cố, kiện toàn hệ thống khuyến nông cơ sở theo mô hình tổ khuyến nông cộng đồng phù hợp với điều kiện thực tiễn của địa phương. Xây dựng, ban hành cơ chế, chính sách phù hợp nhằm tạo điều kiện cho các tổ khuyến nông cộng đồng hoạt động hiệu quả, đáp ứng nhu cầu của nông dân, trở thành lực lượng chủ lực của ngành nông nghiệp ở cơ sở.

Cải thiện cơ sở vật chất, trang thiết bị, nâng cao năng lực hệ thống khuyến nông, xây dựng đội ngũ cán bộ khuyến nông, khuyến nông cộng đồng có năng lực, trách nhiệm, tâm huyết với nghề, làm việc chuyên nghiệp, hiệu quả. Tăng cường đầu tư kinh phí cho hoạt động khuyến nông, xây dựng các chương trình, dự án khuyến nông gắn với nâng cao năng lực đội ngũ khuyến nông cộng đồng; phối hợp, lồng ghép các nguồn lực nhằm nâng cao hiệu quả và sức lan tỏa khuyến nông.

Chỉ đạo Sở NN&PTNT và các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh tổ chức đánh giá, rút kinh nghiệm hoạt động của các tổ khuyến nông cộng đồng phục vụ xây dựng nông thôn mới ở địa phương, gửi báo cáo về Bộ NN&PTNT để chuẩn bị cho hội nghị toàn quốc sơ kết 2 năm thực hiện mô hình thí điểm tổ khuyến nông cộng đồng của Bộ.

Lam An