Nông nghiệp sạch

Ra mắt Văn phòng Ban chỉ đạo Đề án phát triển 1 triệu ha lúa chuyên canh chất lượng cao

Thứ năm, 25/4/2024 | 11:34 GMT+7
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) vừa tổ chức lễ ra mắt Văn phòng Ban chỉ đạo Đề án phát triển bền vững 1 triệu ha lúa chuyên canh chất lượng cao, phát thải thấp gắn với tăng trưởng xanh vùng đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) đến năm 2030.

Phát biểu tại lễ ra mắt, Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Lê Minh Hoan nhấn mạnh, Đề án phát triển bền vững 1 triệu ha chuyên canh lúa chất lượng cao và phát thải thấp gắn với tăng trưởng xanh vùng ĐBSCL đến năm 2030 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong định hướng chuyển đổi phương thức canh tác lúa bền vững ở ĐBSCL; hình thành, phát triển các vùng nguyên liệu tập trung quy mô lớn ổn định lâu dài, đảm bảo chất lượng, canh tác bền vững và hiệu quả.

Thông qua việc thành lập Văn phòng Ban chỉ đạo Đề án, Bộ trưởng Lê Minh Hoan kỳ vọng các thành viên của Văn phòng cần làm việc với tinh thần “dốc hết sức chứ không phải cố hết sức”. Đề án là cách tiếp cận và tư duy rất mới, khó thực hiện nhưng sẽ thúc đẩy việc nỗ lực để tạo ra giá trị mới.

Lễ ra mắt Văn phòng Ban chỉ đạo Đề án phát triển bền vững 1 triệu ha lúa chuyên canh chất lượng cao

Theo ông Ngô Thế Hiên, Chánh Văn phòng Ban chỉ đạo Đề án, để giúp Ban chỉ đạo Đề án triển khai các nhiệm vụ, Văn phòng Ban chỉ đạo Đề án đã phối hợp với các đơn vị tổ chức hội nghị triển khai Đề án tại Kiên Giang với sự tham dự và đồng chủ trì của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang.

Đồng thời, phối hợp với các đơn vị xây dựng và trình Bộ NN&PTNT ban hành Kế hoạch triển khai Đề án; ban hành quy trình kỹ thuật canh tác lúa giảm phát thải phục vụ Đề án. Tổ chức khảo sát mô hình triển khai Đề án tại Kiên Giang, Đồng Tháp trên tổng số 5 tỉnh được lựa chọn làm mô hình điểm.

Văn phòng cũng phối hợp xây dựng và tổ chức nhiều cuộc họp, hội thảo xin ý kiến quy trình đo đếm, báo cáo, thẩm định phát thải (MRV); xây dựng chương trình đào tạo tăng cường năng lực, kế hoạch truyền thông và khuyến nông cộng đồng. Xây dựng dự thảo Nghị định và tổ chức họp, xin ý kiến nhiều lần về cơ chế thí điểm chi trả kết quả giảm phát thải và quản lý tài chính thỏa thuận chi trả kết quả giảm phát thải khí nhà kính.

Tổ chức lễ khởi động cánh đồng 1 triệu ha lúa chuyên canh chất lượng cao, phát thải thấp; dự thảo và xin ý kiến tại các cuộc họp, hội thảo về dự án nguồn tài chính carbon chuyển đổi (TCAF) của Ngân hàng Thế giới.

Thời gian tới, Văn phòng Ban Chỉ đạo sẽ tiếp tục tham mưu, giúp việc Ban chỉ đạo triển khai các nhiệm vụ theo đúng kế hoạch hành động.

Theo Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Trần Thanh Nam, Ban chỉ đạo Đề án cùng lúc triển khai 3 nhiệm vụ bao gồm: xây dựng cơ chế pháp lý, cơ chế vận hành Đề án và ra được mô hình, kết quả cụ thể để sớm khẳng định được ý nghĩa và hiệu quả của Đề án.

Thứ trưởng Trần Thanh Nam cho biết, để có đủ cơ sở pháp lý công nhận sản phẩm lúa phát thải thấp, Bộ NN&PTNT đang phối hợp với các đơn vị và địa phương ĐBSCL triển khai 5 mô hình điểm với ít nhất 250ha chuyên canh lúa chất lượng cao, phát thải thấp, phải làm liên tục trong 3 vụ hè thu, thu đông 2024 và đông xuân 2025 - 2026.

Đầu tháng 5/2024, Bộ sẽ họp với các tỉnh ĐBSCL và các đơn vị, tổ chức liên quan để thảo luận, xin ý kiến góp ý xây dựng cơ sở pháp lý liên quan đến chi trả tiền giảm phát thải. Đồng thời làm việc với Ngân hàng Thế giới để thống nhất, trình Chính phủ xem xét phê duyệt.

Linh Giang (T/H)