Bất động sản

Ngân sách thu từ đất đai đạt trên 172 nghìn tỷ trong năm 2021

Thứ sáu, 31/12/2021 | 16:14 GMT+7
Bộ Tài nguyên và Môi trường cho biết, năm 2021 mặc dù có nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh song thu ngân sách từ đất đai vẫn đạt trên 172 nghìn tỷ đồng, chiếm 15% tổng thu ngân sách.

Tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2021 và triển khai nhiệm vụ 2022 ngành tài nguyên môi trường ngày 31/12, Bộ Tài nguyên và Môi trường cho biết, trong năm 2021, Bộ đã rà soát 440 văn bản quy phạm pháp luật và các quy định của ngành; xây dựng và trình Chính phủ ban hành 7 nghị định, 2 nghị quyết chuyên đề, ban hành theo thẩm quyền 21 thông tư hướng dẫn liên quan đến lĩnh vực về quản lý đất đai, tài nguyên khoáng sản, quản lý biển đảo, bảo vệ môi trường, khí tượng thủy văn… góp phần tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và người dân.

Bộ cũng hoàn thành Quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm 2021 - 2025 đã được Quốc hội khóa XV thông qua tại kỳ họp thứ 2 (tháng 10/2021). Đây là quy hoạch có ý nghĩa quan trọng, làm cơ sở để triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025 trên tất cả các lĩnh vực.

Năm 2021 thu ngân sách từ đất đai đạt trên 172 nghìn tỷ đồng

Về quản lý đất đai, công tác thu hồi đất, giao đất được thực hiện kịp thời đã góp phần quan trọng đẩy nhanh tiến độ dự án của các doanh nghiệp, các dự án phát triển kết cấu hạ tầng giao thông... Vì vậy, năm 2021 mặc dù là năm có nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 song thu ngân sách từ đất đai vẫn đạt trên 172 nghìn tỷ đồng, chiếm trên 15% tổng thu ngân sách. Nguồn thu ngân sách từ đất đai đã góp phần quan trọng để hoàn thành chỉ tiêu thu ngân sách nhà nước năm 2021.

Trên cơ sở kết quả thanh tra, kiểm tra các dự án, thanh tra kiểm tra việc quản lý sử dụng đất đã tiến hành thu hồi 7.700 ha đất sử dụng không đúng mục đích, chậm đưa vào khai thác, vi phạm các quy định pháp luật để tạo điều kiện cho các địa phương sớm đưa quỹ đất vào khai thác, sử dụng hiệu quả.

Hạ Quyên