Bất động sản

Bắc Giang tìm nhà đầu tư cho 9 dự án nhà ở 2.600 tỷ đồng

Thứ sáu, 31/12/2021 | 07:47 GMT+7
UBND tỉnh Bắc Giang vừa có loạt quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư cho 9 dự án khu đô thị có tổng giá trị hơn 2.600 tỷ đồng.

Cụ thể, khu đô thị mới Phượng Hoàng, huyện Yên Dũng với tổng chi phí thực hiện dự án hơn 1.434 tỷ đồng. Dự án phía Bắc thuộc khu đô thị số 4, thị trấn Đồi Ngô với tổng chi phí thực hiện 306 tỷ đồng. Dự án khu dân cư số 1, xã Chu Điện, huyện Lục Nam trị giá 216,5 tỷ đồng. Dự án khu dân cư mới số 1 Lan Mẫu, huyện Lục Nam có tổng chi phí thực hiện là 212,9 tỷ đồng. Thời gian thực hiện 4 dự án này là 7 năm kể từ ngày được chấp thuận nhà đầu tư.

Ảnh minh họa

5 dự án còn lại gồm: dự án khu dân cư mới Bích Sơn trị giá 104 tỷ đồng; dự án khu dân cư số 2, xã Bảo Sơn, huyện Lục Nam trị giá 110 tỷ đồng; dự án khu số 1 thuộc khu đô thị phía Đông thị trấn Cao Thượng, huyện Tân Yên có tổng chi phí thực hiện là 157,3 tỷ đồng; dự án khu dân cư số 1 (khu dân cư Dộc Dầu), xã Khám Lạng, huyện Lục Nam có tổng chi phí thực hiện 89,4 tỷ đồng; dự án khu dân cư mới thôn Trung Đồng, xã Vân Trung, huyện Việt Yên có chi phí thục hiện 52 tỷ đồng. Thời gian thực hiện 5 dự án này là 5 năm kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực. Thời gian bắt đầu lựa chọn nhà đầu tư cho tất cả 9 dự án từ quý IV/2021 –  quý I/2022.

Khánh Nam