Ngành than đảm bảo an toàn, môi trường và an ninh quốc phòng trong doanh nghiệp

Thứ ba, 4/2/2020 | 14:29 GMT+7
Cùng với phát triển sản xuất kinh doanh, năm 2020, Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam (TKV) cũng sẽ tăng cường đảm bảo an toàn, môi trường và công tác an ninh quốc phòng trong doanh nghiệp.

Cụ thể, TKV tiếp tục đặt mục tiêu an toàn lên hàng đầu trong điều hành sản xuất kinh doanh, thực hiện các nhóm giải pháp đồng bộ để khắc phục triệt để các nguy cơ, nhằm giảm thiểu tai nạn lao động. Tập đoàn tăng cường quản lý, kiểm tra, tự kiểm tra; đẩy mạnh tuyên truyền giáo dục nâng cao ý thức của người lao động; thường xuyên kiểm tra, sát hạch; ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ trong lao động sản xuất; tiếp tục bổ sung, hoàn thiện phương án ứng cứu sự cố, phương án phòng cháy chữa cháy, phòng chống thiên tai - tìm kiếm cứu nạn; xây dựng trung tâm cấp cứu mỏ, trung tâm an toàn mỏ vững mạnh.

TKV đảm bảo an toàn, công tác môi trường khi khai thác than

Đồng thời, TKV sẽ tiếp tục duy trì nguồn chi phí môi trường tập trung và chi phí môi trường thường xuyên để chủ động nguồn chi phí thực hiện các công việc bảo vệ môi trường. Xây dựng các đề án, kế hoạch bảo vệ môi trường dài hạn, lồng ghép trong các quy hoạch, dự án đầu tư đầy đủ các giải pháp, công trình, nguồn vốn bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu để chủ động triển khai thực hiện. Tăng cường hợp tác quốc tế, đổi mới công nghệ nhằm nâng hiệu quả, giảm chi phí công tác bảo vệ môi trường.

Về công tác an ninh, quốc phòng trong doanh nghiệp, Tập đoàn tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra các lĩnh vực nhạy cảm, dễ phát sinh tiêu cực như: vận chuyển, nhập khẩu, chế biến, tiêu thụ sản phẩm; quản lý mua bán và sử dụng vật tư; quản lý đầu tư xây dựng… TKV sẽ đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 21/CT-TTg ngày 26/8/2015 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động sản xuất kinh doanh than; phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương trong đảm bảo an ninh trật tự khi triển khai các dự án và trong sản xuất kinh doanh than; thực hiện tốt công tác quốc phòng…

PV