Năm 2020: TKV đặt mục tiêu tổng doanh thu đạt 138.000 tỷ đồng

Thứ sáu, 27/12/2019 | 10:24 GMT+7
Tại Quảng Ninh, Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam (TKV) vừa tổ chức triển khai kế hoạch phối hợp kinh doanh và ký hợp đồng thực hiện kế hoạch phối hợp kinh doanh năm 2020.

Tại hội nghị, Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Nguyễn Hoàng Trung đã báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch phối hợp kinh doanh năm 2019. Theo đó, các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh (SXKD) năm 2019 của Tập đoàn đều đạt và vượt mức kế hoạch; doanh thu toàn Tập đoàn ước đạt 132.000 tỷ đồng, đạt 103% kế hoạch năm (KHN), bằng 105% so với cùng kỳ 2018; lợi nhuận dự kiến trên 4.000 tỷ đồng, đạt 133% KHN; nộp ngân sách nhà nước 18,4 nghìn tỷ đồng, bằng 107% KHN và bằng 110% so với cùng kỳ. Tiền lương bình quân toàn Tập đoàn 12,4 triệu đồng/người/tháng, tăng 9,1% so với thực hiện năm 2018 (trong đó sản xuất than 13,4 triệu đồng/người/tháng, tăng 10,2% so với năm 2018). Sản lượng than nguyên khai đạt 40,5 triệu tấn, bằng 101,3% KHN, tăng 9% so với thực hiện năm 2018; nhập khẩu than 6,5 triệu tấn, đạt 141% KH đầu năm; than tiêu thụ 45 triệu tấn, bằng 107% KHN và bằng 108% so với cùng kỳ… Các lĩnh vực sản xuất khác như alumina, điện, vật liệu nổ công nghiệp, cơ khí… sản xuất ổn định và tăng trưởng so với kế hoạch và cùng kỳ 2018.

Triển khai kế hoạch phối hợp kinh doanh năm 2020, TKV đề ra mục tiêu chung là “An toàn - Đổi mới - Phát triển”. Một số chỉ tiêu cụ thể là: tổng doanh thu toàn Tập đoàn 138.000 tỷ đồng, trong đó: sản xuất than 80.643 tỷ đồng; lợi nhuận 3.500 tỷ đồng; tiền lương bình quân chung toàn Tập đoàn 12,7 triệu đồng/người/tháng, tăng 2,5% so với 2019; than tiêu thụ 49 triệu tấn; than nguyên khai sản xuất 40,5 triệu tấn; than nhập khẩu dự kiến 10,2 triệu tấn; sản xuất alumin 1.300 ngàn tấn; sản xuất điện 9,8 tỷ kWh… Tập đoàn triển khai các giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phối hợp kinh doanh đối với từng lĩnh vực sản xuất để hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch, phát triển sản xuất, đảm bảo tiền lương, đời sống của người lao động…

Ký hợp đồng thực hiện kế hoạch phối hợp kinh doanh năm 2020

Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Lê Minh Chuẩn lưu ý các đơn vị cần khắc phục những tồn tại trong công tác đầu tư, cổ phần hóa, quản trị doanh nghiệp, an toàn, nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu và bộ máy lãnh đạo đơn vị trong việc thực hiện nhiệm vụ, nâng cao hiệu quả SXKD, năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp…

Về nhiệm vụ năm 2020, ông Chuẩn nhấn mạnh, cần thực hiện tốt 2 nhiệm vụ chính là thực hiện kế hoạch SXKD và tổ chức Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025, chú trọng xây dựng kế hoạch dài hạn 5 năm 2020 - 2025 và công tác nhân sự, lựa chọn cán bộ có trình độ năng lực, có tâm, có tầm chiến lược. Trong điều kiện nền kinh tế tiếp tục tăng trưởng, nhu cầu năng lượng lớn đòi hỏi Tập đoàn và các đơn vị tiếp tục nâng cao quản trị doanh nghiệp, tài nguyên, tài chính, nhân lực, đầu tư phát triển sản xuất, đầu tư công nghệ, cơ giới hóa sản xuất phù hợp để tăng năng suất, giảm giá thành, giảm lao động trực tiếp, cải thiện môi trường làm việc; đổi mới về chất lượng lao động, đào tạo cán bộ quản lý cấp công trường, phân xưởng; thực hiện nhất thể hóa cần phát huy dân chủ và tăng cường kiểm tra giám sát; tiếp tục chăm lo đời sống, giải quyết nhà ở cho người lao động và thực hiện trách nhiệm với cộng đồng, với xã hội…

Kết luận hội nghị, Tổng giám đốc TKV Đặng Thanh Hải nhấn mạnh, kết quả SXKD của Tập đoàn năm 2019 tăng trưởng 14 - 15%, đạt cao nhất trong ngành công nghiệp Việt Nam. Ông Hải cũng điểm lại 10 thành tựu nổi bật của TKV trong năm 2019 như: thành công trong mô hình vừa sản xuất vừa kinh doanh than; sản xuất kinh doanh tăng trưởng ở mức cao, nhiều chỉ tiêu đạt kỷ lục từ 2014 đến nay như than nguyên khai, than tiêu thụ, sản xuất alumina, điện… Thu nhập bình quân của thợ lò tăng cao, đạt 1 triệu đồng/công; phát hành thành công 2.000 tỷ đồng trái phiếu; hoàn thành giai đoạn 1 Trung tâm chế biến và kho than tập trung vùng Hòn Gai, thay thế cho Nhà máy Tuyển than Nam Cầu Trắng chấm dứt hoạt động từ 1/1/2019…

Về nhiệm vụ 2020, Tổng giám đốc TKV yêu cầu thực hiện tốt 2 nhóm nhiệm vụ trọng tâm. Đó là phát huy và hoàn thiện các cơ chế chính sách theo mô hình vừa sản xuất vừa kinh doanh than, cơ chế chính sách nhằm nâng cao chuỗi giá trị gia tăng toàn Tập đoàn từ tư vấn, sản xuất, dịch vụ, tăng nguồn lực tài chính cho các đơn vị, nhất là công ty cổ phần, cải tiến tiền lương cho viên chức quản lý, điều hành ở các đơn vị. Đồng thời, thúc đầy đầu tư phát triển sản xuất; đẩy mạnh công tác thoái vốn, công tác tái cơ cấu; tiếp tục hoàn thiện các giải pháp để tăng năng suất lao động, giảm lao động sống bằng ứng dụng khoa học công nghệ, cơ giới hóa, tự động hóa…

Tại hội nghị, Tổng giám đốc TKV Đặng Thanh Hải đã ký hợp đồng phối hợp kinh doanh với giám đốc đại diện các đơn vị; giám đốc các đơn vị ký hợp đồng khai thác, hợp đồng sử dụng sản phẩm của nhau năm 2020.

PV