Ngành y tế chuẩn bị kế hoạch phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn

Thứ sáu, 18/3/2022 | 10:59 GMT+7
Ngày 17/3, Bộ Y tế ban hành Quyết định số 641/QĐ-BYT về việc phê duyệt Kế hoạch hoạt động phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (PCTT&TKCN) năm 2022 của Bộ Y tế.

Kế hoạch nhằm triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm chủ động trong công tác dự báo, dự phòng và ứng phó kịp thời, có hiệu quả về y tế trong các tình huống thiên tai, thảm họa; nhanh chóng khắc phục hậu quả sau thiên tai, thảm họa nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại do thiên tai, thảm họa gây ra. Đồng thời nâng cao nhận thức và kỹ năng phòng, tránh của các lực lượng và nhân dân với thiên tai, thảm họa; tăng cường hội nhập quốc tế trong PCTT&TKCN.

Cụ thể, kế hoạch sẽ kiện toàn tổ chức PCTT&TKCN của Bộ Y tế và Sở Y tế các địa phương; nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu ngành y tế các địa phương và vai trò điều phối của Ban chỉ huy PCTT&TKCN Bộ Y tế. Nâng cao năng lực cho cán bộ Ban chỉ huy PCTT&TKCN các tỉnh trọng điểm thiên tai; xây dựng quy trình chuẩn cho các đội hỗ trợ y tế khẩn cấp (EMT) của các tỉnh về ứng phó y tế với thiên tai và tìm kiếm cứu nạn. Tổ chức tạo nguồn vật tư, hóa chất phòng chống thiên tai, hỗ trợ kịp thời, có hiệu quả các địa phương, đơn vị bảo đảm ứng phó với các tình huống thiên tai, thảm họa. Kiểm tra, giám sát các tỉnh trọng điểm thiên tai; duy trì công tác thông tin, báo cáo, sơ kết, tổng kết theo quy định.

Theo quyết định, Văn phòng thường trực Ban chỉ huy PCTT&TKCN có trách nhiệm xây dựng kế hoạch triển khai công tác PCTT&TKCN của Bộ Y tế, trình lãnh đạo Bộ phê duyệt và triển khai thực hiện. Tổ chức lực lượng thường trực trong nắm chắc tình hình thiên tai, thảm họa; thu thập xử lý thông tin, báo cáo Ban chỉ huy PCTT&TKCN; đề xuất phương án xử trí; tham mưu cho lãnh đạo Bộ chỉ đạo các đơn vị trực thuộc Bộ, Sở Y tế các tỉnh có liên quan triển khai kế hoạch ứng phó.

Đảm bảo công tác dự báo, dự phòng và ứng phó kịp thời, có hiệu quả về y tế trong các tình huống thiên tai, thảm họa

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan tổ chức mua sắm dự trữ thuốc, hóa chất, trang thiết bị, vật tư y tế; đề xuất cấp hàng dự trữ hỗ trợ các địa phương khi có yêu cầu; đề xuất Ủy ban quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, Bộ Tài chính cấp trang thiết bị, vật tư để phục vụ công tác phòng chống thiên tai. Cũng như chủ trì phối hợp với Ban chỉ đạo quốc gia về phòng, chống thiên tai kiểm tra, giám sát, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị và địa phương đặc biệt là các vùng có nguy cơ chịu ảnh hưởng trực tiếp của thiên tai, biến đổi khí hậu.

Tổ chức các lớp tập huấn, đào tạo về phòng chống thiên tai thảm họa theo chỉ đạo của Trưởng Ban chỉ huy PCTT&TKCN Bộ Y tế. Tổ chức sơ kết, tổng kết, tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện theo quy định.

Sở Y tế các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương nhận nhiệm vụ tham mưu cho Ban chỉ huy PCTT&TKCN của tỉnh/thành phố triển khai công tác bảo đảm y tế trong PCTT&TKCN trên địa bàn trong bối cảnh dịch Covid-19 vẫn còn diễn biến phức tạp theo phương châm “4 tại chỗ”. Chỉ đạo cơ quan, đơn vị thuộc quyền xây dựng kế hoạch PCTT&TKCN theo các cấp độ rủi ro thiên tai; xây dựng quy chế phối hợp các lực lượng bảo đảm y tế trong phòng chống thiên tai, thảm họa; đặc biệt là công tác kết hợp quân dân y.

Tuân thủ các hướng dẫn của Bộ Y tế đối với công tác phòng chống dịch Covid-19, nhất là trong tình huống thiên tai, bão lũ. Chỉ đạo các đơn vị thuộc quyền xây dựng kế hoạch; tổ chức huấn luyện các tổ cơ động cấp cứu, vận chuyển, phòng, chống dịch bệnh sẵn sàng huy động khi có tình huống; tổ chức huấn luyện sơ cứu, cấp cứu về y tế cho lực lượng tham gia phòng chống thiên tai, thảm họa; nắm vững các đối tượng “yếu thế” (người già, trẻ em, phụ nữ có thai, người khuyết tật…) cần trợ giúp về y tế để phân công hỗ trợ khi có tình huống thiên tai, thảm họa xảy ra.

Chỉ đạo Trung tâm y tế dự phòng đại phương chuẩn bị sẵn sàng các đội phòng chống dịch cơ động, sẵn sàng tổ chức cơ động phòng chống dịch bệnh, vệ sinh môi trường trước, trong và sau khi xảy ra thiên tai, thảm họa.

Phương An