Nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ vào hoạt động sản xuất kinh doanh

Thứ tư, 22/4/2020 | 14:32 GMT+7
Tổng công ty Phát điện 1 (EVNGENCO1) xây dựng cơ chế khuyến khích cán bộ công nhân viên, người lao động trong Tổng công ty tham gia nghiên cứu khoa học, đề xuất sáng kiến; ưu tiên sử dụng nguồn vốn đầu tư phát triển từ năm 2020 trở đi để đầu tư cho các đề tài, đề án và trang thiết bị có hàm lượng khoa học công nghệ cao...

Là một Tổng công ty với các đơn vị trực tiếp sản xuất điện, trước nhu cầu ngày càng cao của hệ thống, EVNGENCO1 đã quyết liệt thực hiện công tác nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ và những thành tựu của cách mạng khoa học công nghệ vào sản xuất kinh doanh. EVNGENCO1 cũng là một trong những Tổng công ty được Tập đoàn Điện lực Việt Nam tin tưởng giao các đề tài ứng dụng khoa học công nghệ với hàm lượng khoa học kỹ thuật cao.

Tại cuộc họp trực tuyến qua MS Teams của Ban Chỉ đạo ứng dụng công nghệ của Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư vào hoạt động sản xuất kinh doanh (Ban Chỉ đạo 4.0) của EVNGENCO1 mới đây, ông Nguyễn Tiến Khoa, Chủ tịch HĐTV EVNGENCO1, Trưởng Ban chỉ đạo yêu cầu hoàn thành đăng ký, phê duyệt danh sách đề tài/đề tài ứng dụng dự kiến triển khai tại các đơn vị trong giai đoạn từ nay đến năm 2025 ngay trong tháng 5/2020.

Ảnh minh họa

Cán bộ công nhân viên, người lao động tại các đơn vị trực thuộc Tổng công ty được khuyến khích tham gia nghiên cứu khoa học, đề xuất các sáng kiến và giải pháp kỹ thuật có tính ứng dụng cao vào hoạt động sản xuất kinh doanh. Tổng công ty cũng sẽ phối hợp với các đơn vị đã ký kết MOU như Đại học Bách khoa Hà Nội, PECCI... xây dựng các đề tài, đề án có khả năng áp dụng trong thực tiễn.

Để phát huy tốt mọi nguồn lực, EVNGENCO1 sẽ kiện toàn nhân sự Ban Chỉ đạo 4.0 và tổ giúp việc; xây dựng cơ chế khuyến khích cán bộ công nhân viên, người lao động trong Tổng công ty tham gia nghiên cứu khoa học, đề xuất sáng kiến. Đồng thời, ưu tiên sử dụng nguồn vốn đầu tư phát triển từ năm 2020 trở đi để đầu tư cho các đề tài, đề án và trang thiết bị có hàm lượng khoa học công nghệ cao; đồng thời nghiên cứu hình thức sử dụng, quy trình giải ngân quỹ khoa học công nghệ phù hợp với những quy định hiện hành.

Tiến Đạt