Sản phẩm, công nghệ

Nghiên cứu việc sửa đổi lộ trình phát triển lưới điện thông minh

Thứ sáu, 19/11/2021 | 15:49 GMT+7
Hội thảo tham vấn trung gian nghiên cứu việc sửa đổi lộ trình phát triển lưới điện thông minh diễn ra ngày 18/11 theo hình thức trực tuyến. Hội thảo do Tổ chức Hợp tác Phát triển GIZ và Cục Điều tiết điện lực/Bộ Công Thương phối hợp tổ chức.

Mở đầu hội thảo, ông Markus Bissel, Giám đốc dự án Lưới điện thông minh cho năng lượng tái tạo và hiệu quả năng lượng (SGREEE) phát biểu: “Đội ngũ tư vấn đã làm việc với các bên liên quan để phân tích kỹ lưỡng tiến độ phát triển lưới điện thông minh của Việt Nam và tham khảo trường hợp thành công trên thế giới. Bởi vậy, chúng tôi hy vọng buổi hội thảo hôm nay sẽ cung cấp cho các đại biểu tham dự một bức tranh tổng thể về các đề xuất để đóng góp vào lộ trình lưới điện thông minh ở Việt Nam”.

Trong buổi hội thảo, các chuyên gia tư vấn quốc tế đã trình bày những đánh giá toàn diện về lộ trình lưới điện thông minh của Việt Nam, bài học kinh nghiệm quốc tế và các khuyến nghị cho việc sửa đổi lộ trình dựa trên 4 (trong số 8) chỉ số lưới điện thông minh. Cụ thể: 

Tiêu chí về giám sát và điều khiển: khuyến nghị triển khai hệ thống giám sát SCADA trên tất cả các cấp điện áp, bổ sung các tính năng như giảm tổn thất trên lưới, xác định và cô lập sự cố, phục hồi hệ thống sau khi sa thải phụ tải cho hệ thống quản lý lưới điện phân phối (DMS/ADMS) và tăng cường phối hợp giữa các đơn vị phân phối và truyền tải nhằm đảm bảo an ninh, ổn định của lưới điện, tận dụng được các nguồn năng lượng tái tạo linh hoạt ở cả hai cấp để ổn định tần số lưới.  

Tiêu chí về phân tích dữ liệu: khuyến nghị đẩy nhanh tiến độ lắp đặt công tơ thông minh ở khu vực miền Nam, triển khai các tính năng phát hiện mất điện của công tơ thông minh. Thiết lập các trung tâm big data lưu trữ dữ liệu công tơ. Thành lập thị trường điều chỉnh phụ tải điện; tuyên truyền, phổ biến ứng dụng, trang web theo dõi tiêu thụ năng lượng và phổ biến mô hình nhà máy điện ảo. 

Tiêu chí về độ tin cậy cung cấp điện: khuyến nghị triển khai kỹ thuật phân tích dự đoán công tác bảo trì cho lưới điện, ứng dụng quản lý sự cố và phục hồi hệ thống (FMSR) của DMS/ADMS. 

Nâng cao khả năng tích hợp các nguồn năng lượng tái tạo vào hệ thống điện

Tiêu chí về tích hợp các nguồn năng lượng phân tán: bổ sung quy định trong cơ chế đấu nối, theo đó cho phép hệ thống năng lượng tái tạo phân tán cung cấp dịch vụ phụ trợ. Có lộ trình phát triển năng lượng hydro và công nghệ sản xuất khí đốt từ năng lượng điện (Power-to-gas). Bên cạnh đó, lắp đặt hệ thống lưu trữ năng lượng phục vụ các chức năng như cung cấp dịch vụ phụ trợ, lưu trữ năng lượng tái tạo dư thừa, dự phòng năng lượng, các chức năng trong thị trường điện...   

Hội thảo nằm trong khuôn khổ dự án hợp tác kỹ thuật song phương Lưới điện thông minh cho năng lượng tái tạo và hiệu quả năng lượng (SGREEE), do Cục Điều tiết điện lực và GIZ (dưới sự ủy quyền của Bộ Hợp tác Kinh tế và Phát triển Liên Bang Đức (BMZ) phối hợp thực hiện. Hội thảo tổng kết về việc nghiên cứu sửa đổi lộ trình phát triển lưới điện thông minh dự kiến sẽ được tổ chức vào tháng 12 năm nay.

Anh Thư