Nhập khẩu xăng dầu về Việt Nam trong tháng 3/2024 tăng

Thứ ba, 23/4/2024 | 16:27 GMT+7
Theo thống kê của Tổng cục Hải quan, nhập khẩu xăng dầu về Việt Nam trong tháng 3/2024 tăng 44,7% về lượng và tăng 46,1% về kim ngạch so với tháng trước đó, đạt 1.076.653 tấn, trị giá 901,7 triệu USD.

Tính chung trong 3 tháng đầu năm 2024, lượng xăng dầu nhập khẩu đạt 2.558.692 tấn, trị giá 2,1 tỷ USD, giá trung bình 822 USD/tấn. Cụ thể, Việt Nam nhập khẩu xăng dầu nhiều nhất từ Malaysia trong 3 tháng đầu năm 2024, chiếm hơn 34% trong tổng lượng và kim ngạch nhập khẩu, đạt 892.211 tấn, trị giá 722,1 triệu USD, tăng 124% về lượng và tăng 122,7% về kim ngạch so với cùng kỳ năm 2023. Trong đó, riêng tháng 3/2024 nhập khẩu tăng 46% về lượng và tăng 55,7% kim ngạch so với tháng 2/2024, đạt 308.268 tấn, trị giá 262,5 triệu USD.

Ảnh minh họa

Tiếp sau là thị trường Hàn Quốc, chiếm hơn 25 - 26% trong tổng lượng và kim ngạch nhập khẩu trong 3 tháng đầu năm 2024 của nước ta, đạt 682.488 tấn, trị giá 543,3 triệu USD, giảm 34,6% về lượng và giảm 39,7% về kim ngạch. Trong đó, riêng tháng 3/2024, nhập khẩu đạt 350.744 tấn, trị giá 279,3 triệu USD, tăng 107,2% về lượng và tăng 105% về trị giá.

Đứng thứ ba là thị trường Singapore, chiếm 24 - 25% tỷ trọng trong tổng lượng và tổng kim ngạch nhập khẩu 3 tháng đầu năm 2024, tăng 2,6% về lượng và tăng 0,5% về kim ngạch, đạt 623.638 tấn, trị giá 533,1 triệu USD. Riêng tháng 3/2024, nhập khẩu từ thị trường này tăng 13,6% về lượng và tăng 15% về kim ngạch.

Hải Long (t/h)