PV GAS được đánh giá là một trong những đơn vị đứng đầu về hiệu quả SXKD

Thứ năm, 22/7/2021 | 16:35 GMT+7
Kiểm toán Nhà nước (KTNN) đánh giá Tổng công ty Khí Việt Nam (PV GAS - mã chứng khoán GAS) là một trong những đơn vị đứng đầu về hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh (SXKD) trong Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN).

PV GAS cho biết, đơn vị vừa nhận được thông báo của KTNN về kết quả kiểm toán Báo cáo tài chính, các hoạt động liên quan đến quản lý, sử dụng vốn, tài sản Nhà nước tại PV GAS niên độ tài chính năm 2020 và các thời kỳ trước sau có liên quan.

Kết quả kiểm toán cho thấy hoạt động SXKD và công tác quản trị của PV GAS là minh bạch, tuân thủ pháp luật. Kết quả kinh doanh của PV GAS đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch từ 0 – 48%, đặc biệt là chỉ tiêu lợi nhuận vượt 20% so với kế hoạch. Lợi nhuận và nộp ngân sách Nhà nước về đích trước kế hoạch 2 - 3 tháng, đóng góp đáng kể vào ngân sách Nhà nước và PVN.

Một trong các điểm chính trong kết quả kiểm toán là số liệu về doanh thu, lợi nhuận trước thuế và sau thuế hợp nhất của PV GAS. Theo Báo cáo tài chính đã được kiểm toán độc lập của PV GAS năm 2020 công bố, các số liệu này lần lượt là 64.135 tỷ đồng, 9.978 tỷ đồng và 7.972 tỷ đồng. Còn theo kết quả kiểm toán của KTNN, các con số này lần lượt là 64.257 tỷ đồng, 10.248 tỷ đồng và 8.169 tỷ đồng.

Mặc dù tình hình dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp, PV GAS vẫn đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh ổn định, an toàn sản xuất

Như vậy số liệu về doanh thu, lợi nhuận trước thuế và sau thuế năm 2020 theo kết quả kiểm toán của KTNN tăng lần lượt là 122 tỷ đồng, 270 tỷ đồng và 197 tỷ đồng so với kiểm toán độc lập, chủ yếu do một số nguyên nhân như khác biệt về cách thức ghi nhận các khoản chiết khấu thanh toán cho khách hàng trả tiền trước, ghi nhận hàng tồn kho và trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho, trích quỹ thu dọn công trình dầu khí và một số mục khác… 

Kết luận của KTNN giúp cho PV GAS tiếp tục hoàn thiện các công tác tài chính kế toán và tăng cường công tác quản trị hiệu quả hơn. PV GAS đang triển khai thực hiện nghiêm túc các kết luận của KTNN và có báo cáo KTNN theo đúng quy định.

Kết thúc 6 tháng đầu năm 2021, mặc dù tình hình dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp, PV GAS vẫn đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh ổn định, an toàn sản xuất. Đến 30/06/2021 doanh thu của PVGAS là 40.272 tỷ đồng, tăng 23% so với cùng kỳ năm 2020 và vượt 15% kế hoạch 6 tháng; lợi nhuận trước thuế là 5.570 tỷ đồng, tăng 6% so với cùng kỳ năm 2020 và vượt 26% kế hoạch 6 tháng đầu năm.

Hải Long