Nửa đầu năm 2021, PVEP khai thác 1,78 triệu tấn quy dầu

Thứ tư, 7/7/2021 | 15:41 GMT+7
Trong 6 tháng đầu năm 2021, Tổng công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí (PVEP) khai thác 1,78 triệu tấn quy dầu, đạt 106% kế hoạch 6 tháng, bằng 53% kế hoạch năm.

Trong đó, sản lượng khai thác trong và ngoài nước đều cao hơn so với kế hoạch 6 tháng. Sản lượng khai thác trong nước đạt 109% kế hoạch và khai thác ngoài nước đạt 133% kế hoạch. Khai thác khí 6 tháng đạt 493 triệu m3, đạt 96% kế hoạch. Trong 6 tháng, PVEP duy trì thực hiện hiệu quả công tác thăm dò, thẩm lượng, phát triển và khai thác tại các dự án dầu khí nhằm đảm bảo khai thác an toàn và hiệu quả các mỏ dầu khí hiện có.

Bên cạnh đó, PVEP và các đơn vị, dự án thường xuyên công tác kiểm tra, giám sát an toàn và bảo vệ môi trường tại các lô thăm dò, khai thác dầu khí hiện có. 

Sự kiện nổi bật trong 6 tháng đầu năm của PVEP là việc mỏ Sư Tử Trắng Lô 15-1 do Cửu Long JOC chịu trách nhiệm điều hành đã đón nhận dòng khí đầu tiên của giai đoạn 2A vào ngày 18/6/2021, đánh dấu việc đưa công trình vào khai thác vượt tiến độ 16 ngày so với kế hoạch. Thành công của giai đoạn 2A mỏ Sư Tử Trắng với việc đảm bảo tuyệt đối an toàn, chi phí thấp hơn dự kiến, kết quả khả quan hơn mong đợi là tiền đề quan trọng cho PVEP và các đối tác trong việc lên kế hoạch cho giai đoạn phát triển tiếp theo, gia tăng hơn nữa hiệu quả của các bên tham gia, cũng như cho đất nước.

Khai thác dầu khí tại mỏ Sư Tử Trắng

Cùng với việc hoàn thành kế hoạch sản lượng khai thác và đà tăng của giá dầu, PVEP đã hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu tài chính trong 6 tháng. Tổng doanh thu 6 tháng của PVEP đạt 14.350 tỷ đồng, bằng 144% kế hoạch. Lợi nhuận sau thuế đạt 2.010 tỷ đồng; nộp ngân sách nhà nước đạt 3.634 tỷ đồng, bằng 151% kế hoạch. Các hạng mục công việc thăm dò/phát triển tiếp tục được thực hiện, đảm bảo các thủ tục pháp lý đầu tư cũng như an toàn trong phạm vi tài chính - thu xếp vốn của Tổng công ty.

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm của PVEP là nâng cao năng lực quản trị, tăng cường tiết giảm chi phí, giảm giá thành khai thác dầu/khí. Đồng thời, PVEP tiếp tục thực hiện đúng tiến độ, tái cơ cấu danh mục đầu tư, thúc đẩy công tác chuyển nhượng dự án không còn hiệu quả.

Nửa cuối năm 2021, PVEP tiếp tục phải đối diện với những thách thức từ nguy cơ dịch bệnh Covid-19 và các biến động khó lường của giá dầu; cũng như thách thức trong kiểm soát tiến độ các dự án trọng điểm; việc xử lý các vấn đề tồn đọng phức tạp cả về pháp lý, chuyên môn, thủ tục. Chính vì vậy, PVEP chủ động ứng phó với dịch bệnh Covid-19, đảm bảo an toàn con người và giữ nhịp độ sản xuất cùng với việc triển khai quyết liệt những giải pháp cụ thể để đạt và vượt kế hoạch sản xuất kinh doanh của cả năm 2021, tạo tiền đề phát triển cho các năm tiếp theo.

Cùng với việc triển khai hoạt động sản xuất kinh doanh, PVEP tiếp tục thực hiện các mục tiêu tối ưu đầu tư/chi phí trong triển khai, thúc đẩy hoạt động đầu tư và tìm kiếm những cơ hội đầu tư hướng tới mục tiêu phát triển bền vững trong tương lai. Ngoài ra, PVEP sẽ bám sát, thúc đẩy các cấp thẩm quyền xử lý những vấn đề kiến nghị của PVEP để Tổng công ty có cơ sở, động lực để tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ được lãnh đạo Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Petrovietnam) giao phó.

Hải Long