PV GAS không ngừng củng cố, làm giàu nguồn nhân lực chất lượng cao

Thứ ba, 22/9/2020 | 11:54 GMT+7
Trải qua chặng đường 30 năm phát triển của Tổng công ty Khí Việt Nam (PV GAS), nguồn nhân lực của PV GAS đã không ngừng lớn mạnh cả về số lượng và chất lượng.

Mục tiêu của chiến lược là phát triển PV GAS trở thành doanh nghiệp khí mạnh, có sức cạnh tranh cao, hoạt động hoàn chỉnh trong tất cả các khâu của chuỗi giá trị khí và sản phẩm khí; giữ vai trò chủ đạo trong ngành công nghiệp khí Việt Nam và tham gia tích cực vào thị trường quốc tế.

Để có thể thực hiện thành công mục tiêu chiến lược PV GAS đã xác định đào tạo và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao là giải pháp then chốt bằng việc tiêu chuẩn hóa, chuyên nghiệp hóa và khu vực hóa tất cả các lĩnh vực quản lý, điều hành, sản xuất kinh doanh, nghiên cứu khoa học. Trong đó, tập trung xây dựng và phát triển nguồn nhân lực có trình độ chính trị, quản lý, kỹ thuật, chuyên môn cao và ngoại ngữ tốt song song với chính sách tuyển dụng, sắp xếp, quản lý, sử dụng và đãi ngộ nhân viên theo hướng xây dựng thành một tổ chức học tập trong đó người lao động luôn có tinh thần học tập cao, được tạo điều kiện tối đa để học tập và cống hiến năng lực, trí tuệ của mình cho sự phát triển bền vững của PV GAS. Chiến lược này là nền tảng, định hướng quan trọng cho việc xây dựng và triển khai công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực của PV GAS trong các giai đoạn.

Dựa theo yêu cầu sản xuất kinh doanh (SXKD), PV GAS đặt ra những yêu cầu cơ bản, trọng tâm cho công tác đào tạo trong từng năm như: đào tạo theo các yêu cầu của pháp luật, đào tạo chuyên sâu các lĩnh vực cốt lõi: điện, điều khiển – tự động hóa, cơ khí, công nghệ, quản lý ăn mòn thiết bị đường ống; đào tạo quy hoạch cán bộ và đã có phát triển nghề nghiệp; đào tạo cho việc tiếp nhận, đầu tư các dự án mới, lĩnh vực kinh doanh mới, đào tạo chuyên môn nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu công việc…

Các lớp đào tạo tại chỗ là một phần công tác phát triển của PV GAS

Trong những năm qua, bên cạnh thực hiện đầy đủ các khóa đào tạo theo yêu cầu pháp luật, đảm bảo tuân thủ quy định của Nhà nước trong hoạt động SXKD tại đơn vị, PV GAS đã và đang tiếp tục xây dựng đội ngũ cán bộ công nhân viên có đạo đức nghề nghiệp, đủ trình độ và năng lực chuyên môn nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu của công tác quản lý, sản xuất kinh doanh, phù hợp nhiệm vụ được giao, góp phần hoàn thành các nhiệm vụ, mục tiêu và chiến lược sản xuất kinh doanh của Tổng công ty (TCT); đặc biệt chú trọng triển khai chương trình đào tạo dài hạn và chuyên sâu cho các kỹ sư đầu ngành, các lĩnh vực cốt lõi của TCT; đào tạo công tác an toàn, vận hành, bảo dưỡng sửa chữa; xây dựng chương trình đào tạo dài hạn chuẩn bị cho việc tiếp nhận các dự án. 

Từ quá trình đào tạo, đội ngũ lao động PV GAS đã trưởng thành nhanh chóng, có tay nghề cao, đạt yêu cầu chức danh mang tầm khu vực và thế giới, được công nhận kỹ sư đầu ngành; đồng thời nhiều cán bộ trẻ có năng lực, kỹ năng quản lý cũng đã được bổ nhiệm đảm nhận nhiều chức vụ cao trong bộ máy lãnh đạo của doanh nghiệp. 

Ngoài ra, PV GAS chú trọng xây dựng hệ thống quản trị nhân lực tiên tiến theo tiêu chuẩn quốc tế hướng tới hoàn thiện cơ cấu tổ chức, hệ thống đánh giá thành tích nhân viên theo KPIs, xây dựng bộ tiêu chuẩn năng lực nhân viên và hệ thống trả lương trả thưởng theo giá trị công việc, hiệu quả SXKD, năng lực nhân viên và thị trường lao động.

Trong quá trình tái cơ cấu tổ chức, bước đầu, PV GAS đã hoàn thiện việc xây dựng chức năng nhiệm vụ; xây dựng hệ thống chức danh công việc và định biên cho các Ban thuộc Cơ quan điều hành TCT; triển khai xây dựng bản mô tả công việc, xác định tiêu chuẩn năng lực cho các chức danh trong dự án xây dựng hệ thống quản trị nhân lực tại Cơ quan điều hành TCT, tiến tới triển khai công tác tái cơ cấu tại các đơn vị trực thuộc và triển khai áp dụng hệ thống quản trị nhân lực trong toàn PV GAS.

Cùng với đó, PV GAS sẽ tiếp tục hoàn thiện và nâng cao hơn nữa vai trò của văn hóa doanh nghiệp trong việc phát huy tính tích cực của người lao động và xây dựng thương hiệu của PV GAS, coi đây là một trong những nhiệm vụ quan trọng của công tác đổi mới doanh nghiệp tại TCT trong thời gian tới.

Với định hướng đúng đắn, chiến lược phát triển nguồn nhân lực được kiên trì triển khai bài bản, toàn diện, PV GAS đã tạo ra một môi trường học tập thực sự, tạo điều kiện cho sự phát triển của mỗi cá nhân và là nơi thu hút, giữ chân nhân tài bằng các chính sách nhân lực cạnh tranh, mang lại những lợi ích xứng đáng cho những ai có cống hiến. PV GAS đã từng bước xây dựng đội ngũ lao động chuyên nghiệp, chất lượng đáp ứng yêu cầu của sự phát triển doanh nghiệp trong giai đoạn mới.

PV