Sản lượng khai thác trong 8 tháng năm 2020 của PVEP đạt 2,6 triệu tấn quy dầu

Thứ năm, 10/9/2020 | 11:33 GMT+7
Tổng công ty Thăm dò khai thác dầu khí (PVEP) hoàn thành vượt mức sản lượng khai thác 8 tháng năm 2020 với 2,6 triệu tấn quy dầu.

PVEP phải đối diện với nhiều khó khăn khách quan, nhiều giếng khai thác phải cắt giảm/dừng khai thác do ảnh hưởng của "khủng hoảng kép" do đại dịch Covid-19 và giá dầu sụt giảm nghiêm trọng trong 8 tháng qua.

Trong bối cảnh đó, PVEP và các nhà điều hành, đơn vị thành viên đã chủ động điều phối, tập trung khai thác ở những dự án có chi phí thấp, đảm bảo hiệu quả kinh tế như việc dừng/giãn các hoạt động gia tăng sản lượng khai thác chưa cần thiết do ảnh hưởng giá dầu thấp, ưu tiên xuất khí...

Bên cạnh đó, sản lượng khai thác dầu/condensate trong 8 tháng đầu năm cao hơn so với kế hoạch chủ yếu do các cụm mỏ khai thác ổn định và mỏ Sư Tử Trắng xuất khí vượt kế hoạch dẫn đến sản lượng condensate tăng. Công tác bắn mở thêm vỉa hiệu quả một số giếng làm gia tăng lưu lượng dầu. Một số giếng thuộc mỏ Rạng Đông - Phương Đông, Cá Tầm... đang khai thác ổn định với lưu lượng cao hơn dự kiến giúp bù đắp sản lượng khai thác.

Khai thác dầu khí tại mỏ Đại Hùng 

Nhờ đó, PVEP vượt qua khó khăn, hoàn thành vượt mức sản lượng khai thác dầu và khí. Cụ thể: sản lượng khai thác trong 8 tháng đầu năm 2020 của PVEP đạt 2,6 triệu tấn quy dầu (toàn đề án: 5,47 triệu tấn), đạt 102% kế hoạch và 68% kế hoạch cả năm. Trong đó, khai thác dầu đạt 1,83 triệu tấn (toàn đề án: 3,88 triệu tấn), đạt 102% kế hoạch Tập đoàn Dầu khí Việt Nam giao và 68% kế hoạch cả năm. Sản lượng khí xuất đạt 772 triệu m3 (toàn đề án: 1,592 tỷ m3), đạt 101% kế hoạch Tập đoàn Dầu khí Việt Nam giao và 69% kế hoạch cả năm.

Tới đây, PVEP tiếp tục làm việc với nhà điều hành rà soát/cập nhật các giải pháp bổ sung khả thi, tăng khai thác ở những giếng/mỏ cho phép nhằm bù đắp sản lượng, đảm bảo việc hoàn thành sản lượng khai thác cả năm 2020. Tổng công ty cũng sẽ chỉ đạo các ban chuyên môn đảm bảo khả năng kết nối đưa giàn ĐH-01 trở lại khai thác trước ngày 1/11/2020 và phấn đấu duy trì Uptime 99% đối với các dự án đang khai thác.

Hải Long