PV GAS phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao

Thứ hai, 14/9/2020 | 16:41 GMT+7
Xác định con người là giá trị cốt lõi của doanh nghiệp, Tổng công ty Khí Việt Nam (PV GAS) luôn chú trọng các giải pháp đào tạo, quản trị nguồn nhân lực để xây dựng lực lượng lao động chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu của sự phát triển doanh nghiệp và hội nhập quốc tế.

Mục tiêu chiến lược của PV GAS là phát triển Tổng công ty trở thành doanh nghiệp khí mạnh, có sức cạnh tranh cao, hoạt động hoàn chỉnh trong tất cả các khâu của chuỗi giá trị khí và sản phẩm khí; giữ vai trò chủ đạo trong ngành công nghiệp khí Việt Nam và tham gia tích cực vào thị trường quốc tế.

Để có thể thực hiện thành công mục tiêu chiến lược PV GAS đã xác định đào tạo và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao là giải pháp then chốt bằng việc tiêu chuẩn hóa, chuyên nghiệp hóa và khu vực hóa tất cả các lĩnh vực quản lý, điều hành, sản xuất kinh doanh, nghiên cứu khoa học. Trong đó, tập trung xây dựng và phát triển nguồn nhân lực có trình độ chính trị, quản lý, kỹ thuật, chuyên môn cao và ngoại ngữ tốt song song với chính sách tuyển dụng, sắp xếp, quản lý, sử dụng và đãi ngộ nhân viên theo hướng xây dựng thành một tổ chức học tập trong đó người lao động luôn có tinh thần học tập cao, được tạo điều kiện tối đa để học tập và cống hiến năng lực, trí tuệ của mình cho sự phát triển bền vững của PV GAS. Chiến lược này là nền tảng, định hướng quan trọng cho việc xây dựng và triển khai công tác đào tạo, phát triển nguồn nhân lực của PV GAS trong các giai đoạn.

PV GAS chú trọng xây dựng lực lượng lao động chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu của sự phát triển doanh nghiệp và hội nhập quốc tế

Căn cứ vào thực tế hoạt động và chiến lược phát triển, PV GAS đã xây dựng kế hoạch đào tạo một cách bài bản, cụ thể, toàn diện hàng năm, cũng như dài hạn. Việc xây dựng kế hoạch đào tạo luôn bám sát vào tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, tình hình triển khai thực hiện các dự án nhằm phục vụ thiết thực cho yêu cầu công việc. Dựa theo yêu cầu sản xuất kinh doanh, PV GAS đặt ra những yêu cầu cơ bản, trọng tâm cho công tác đào tạo trong từng năm như: đào tạo theo các yêu cầu của pháp luật, đào tạo chuyên sâu các lĩnh vực cốt lõi: điện, điều khiển – tự động hóa, cơ khí, công nghệ, quản lý ăn mòn thiết bị đường ống; đào tạo quy hoạch cán bộ và đã có phát triển nghề nghiệp; đào tạo cho việc tiếp nhận, đầu tư các dự án mới, lĩnh vực kinh doanh mới, đào tạo chuyên môn nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu công việc…

Năm 2019, PV GAS đã hoàn thiện việc triển khai, đánh giá công nhận đội ngũ kỹ sư đầu ngành theo tiêu chuẩn quốc tế. Để đạt được tiêu chuẩn kỹ sư đầu ngành của Tổng công ty, các kỹ sư phải đáp ứng các chuẩn về kiến thức, kỹ năng, phương pháp, tư duy xử lý các vấn đề kỹ thuật, sáng tạo trong công việc... 

Theo đó, PV GAS hỗ trợ kỹ sư đạt được các chuẩn chức danh thông qua các khóa đào tạo chuyên sâu về lĩnh vực chuyên môn cũng như là các khóa đào tạo kỹ năng, thi lấy các chứng chỉ quốc tế. Bên cạnh đó, các kỹ sư phải không ngừng nâng cao kỹ năng xử lý các tồn tại của hệ thống hiện hữu, phát huy tính sáng tạo, cải tiến để tối ưu hóa hệ thống thiết bị, nâng cao hiệu suất làm việc và không ngừng tìm tòi, nghiên cứu khoa học để bắt kịp những tiến bộ của khoa học công nghệ mới. Đây là chiến lược lâu dài của PV GAS nhằm phát triển đội ngũ chuyên môn, từng bước thay thế các chuyên gia bên ngoài, làm chủ công nghệ và chủ động trong việc xử lý các sự cố, tình huống khẩn cấp.

Mỗi năm, PV GAS đào tạo cho khoảng 9.000 - 10.000 lượt lao động. Năm 2019, PV GAS đã đào tạo cho 9.169 lượt cán bộ công nhân viên, với tổng chi phí 33 tỷ đồng; năm 2018 thực hiện đào tạo cho 10.100 lượt lao động với tổng chi phí 38,5 tỷ đồng; năm 2017 đào tạo cho 10.852 lượt lao động với tổng chi phí là 29,7 tỷ đồng.

Trong thời gian tới, PV GAS tiếp tục định hướng xây dựng và thực hiện chiến lược, chương trình chuẩn về đào tạo, phát triển nguồn nhân lực cho các lĩnh vực chuyên ngành; tiếp tục nâng cao trình độ tin học và ngoại ngữ cho toàn cán bộ công nhân viên; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, phương pháp tiên tiến trong công tác đào tạo… xem đào tạo là một trong những nhiệm vụ trọng tâm để phát triển nguồn nhân lực.

Căn cứ vào thực tế hoạt động và chiến lược phát triển, PV GAS đã xây dựng kế hoạch đào tạo một cách bài bản, cụ thể, toàn diện hàng năm, cũng như dài hạn

Đại hội Đảng bộ Tổng công ty Khí Việt Nam lần X, nhiệm kỳ 2020 – 2025 cũng xác định rõ, đào tạo và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực là một trong những nhiệm vụ trọng tâm. Theo đó, PV GAS đã đưa ra các giải pháp về đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực nhằm xây dựng và thực hiện chiến lược, chương trình chuẩn về đào tạo có trọng tâm, tái đào tạo, phát triển nguồn nhân lực cho các lĩnh vực chuyên ngành.

Ban hành hệ thống tiêu chuẩn chức danh công việc; cải cách, hoàn thiện các quy định, chính sách về tiền lương và chế độ chính sách nhân viên trong toàn PV GAS phù hợp với từng thời kỳ và theo hướng gắn tiền lương với trình độ, năng lực chuyên môn, hiệu quả công việc nhằm giữ và thu hút nhân tài trong nước và nước ngoài làm việc lâu dài cho PV GAS; thực hiện đánh giá định kỳ hàng năm về kết quả công việc; thí điểm trả lương theo chất lượng, hiệu quả công việc; áp dụng hệ thống đánh giá cán bộ theo định lượng và trên hiệu quả công việc làm cơ sở để đề bạt, bổ nhiệm, luân chuyển; thiết lập môi trường lao động văn minh, chuyên nghiệp, minh bạch.

Cùng với đó, PV GAS sẽ tiếp tục hoàn thiện và nâng cao hơn nữa vai trò của Văn hóa doanh nghiệp trong việc phát huy tính tích cực của người lao động và xây dựng thương hiệu của PV GAS, coi đây là một trong những nhiệm vụ quan trọng của công tác đổi mới doanh nghiệp tại Tổng công ty trong thời gian tới.

Nhã Quyên