Hạ thủy thành công khối thượng tầng BK-21, mỏ Bạch Hổ

Thứ năm, 3/9/2020 | 09:40 GMT+7
Mới đây, Xí nghiệp Xây lắp thuộc Liên doanh Việt – Nga Vietsovpetro đã hạ thủy thành công khối thượng tầng giàn đầu giếng BK-21, mỏ Bạch Hổ.

Giàn BK-21 là loại giàn đầu giếng không có người ở (unmanned) được thiết kế, chế tạo và lắp đặt tại mỏ Bạch Hổ. Giàn BK-21 bao gồm kết cấu chân đế có bến cặp tàu, sàn khoan tạm, các tuyến ống Riser và J-tube; khối thượng tầng… được thiết kế cho 9 giếng khai thác với tổng trọng lượng hơn 2.360 tấn. Sản phẩm khai khác từ BK-21 sẽ được vận chuyển qua giàn MSP-6 bằng đường ống ngầm. Giàn BK-21 nhận khí Gaslift và nước ép vỉa từ giàn MSP-7; được cung cấp điện từ giàn MSP-6.

Hình ảnh về quá trình hạ thủy khối thượng tầng giàn đầu giếng BK-21, mỏ Bạch Hổ

Các đơn vị trong Vietsovpetro đã tự thiết kế và 100% công tác gia công chế tạo trong nước, đảm bảo tỷ lệ nội địa hóa cao, chủ động công tác chạy thử thiết bị trong bờ, rút ngắn tối đa thời gian thi công ngoài biển. Đến nay, công việc xây dựng đã hoàn thành và chạy thử thiết bị trên bờ; riêng chân đế được lắp đặt hoàn thành vào tháng 5/2020; dự kiến đi biển vào ngày 4/9 tới đây. Công việc đấu nối ngoài biển sử dụng tầu cẩu Hoàng Sa với 130 người tham gia làm 2 ca/ngày liên tục trên biển.

Dự kiến, việc thi công công trình BK-21 sẽ được hoàn thành theo đúng kế hoạch; sớm đưa công trình cho dòng dầu đầu tiên trước ngày 31/10/2020.

Hải Long