(PVEP) đạt 7.849 tỷ đồng, vượt 75% kế hoạch 11 tháng

Thứ năm, 2/12/2021 | 23:24 GMT+7
Với giá dầu duy trì khả quan và sản lượng khai thác vượt kế hoạch, nộp ngân sách nhà nước của Tổng Công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí (PVEP) 11 tháng đạt 7.849 tỷ đồng, vượt 75% kế hoạch 11 tháng và vượt 62% kế hoạch cả năm 2021.

Trong 11 tháng đạt 7.849 tỷ đồng, vượt 75% kế hoạch

Theo PVEP, trong 11 tháng qua, doanh nghiệp đã sản xuất kinh doanh trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, thị trường dầu thô thế giới luôn biến động và các chuỗi cung ứng bị đứt gãy.

Tuy nhiên, nhờ chủ động linh hoạt triển khai các giải pháp ứng phó, trong đó có giải pháp đảm bảo an toàn sức khoẻ cho người lao động trước đại dịch và an toàn công trình dầu khí, PVEP đã hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu sản xuất và tài chính.
Các giếng khoan mới đưa vào khai thác năm 2021 cho lưu lượng tốt hơn hoặc tương đương dự báo. Phần lớn các mỏ trong nước khai thác ổn định. Cụ thể, các mỏ hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) giao tháng 11 gồm: Cụm mỏ Sư Tử (Lô 15-1), Tê Giác Trắng (Lô 16-1), Đại Hùng (Lô 05-1(a), CNV (Lô 09-2), RĐ-PĐ (Lô 15-2), RĐ-RĐT (Lô 11-2), Cá Tầm (Lô 09-3/12), mỏ Bir Seba (Lô 433a&416b).
Các hạng mục công việc thăm dò và phát triển tiếp tục được thực hiện, đảm bảo các thủ tục pháp lý đầu tư cũng như an toàn trong phạm vi tài chính - thu xếp vốn của Tổng Công ty.
Nhờ vậy, tổng doanh thu 11 tháng qua là 28.731 tỷ đồng, vượt 58% kế hoạch 11 tháng và vượt 44% kế hoạch năm. Lợi nhuận sau thuế 11 tháng đạt 4.993 tỷ đồng.
Nộp ngân sách nhà nước 11 tháng đạt 7.849 tỷ đồng, vượt 75% kế hoạch 11 tháng và vượt 62% kế hoạch năm.
Trong tháng cuối năm 2021, PVEP tiếp tục đảm bảo duy trì các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 nhằm đảm bảo an toàn cho cán bộ, người lao động, cán bộ biệt phái ở các dự án nước ngoài, các công trình, dự án dầu khí. Đến thời điểm hiện tại, toàn PVEP và các đơn vị, dự án đã tiêm vaccine mũi 1 đạt 100%, mũi 2 đạt 96,54%.
PVEP tiếp tục duy trì vận hành thiết bị khai thác ổn định với thời gian hoạt động trên 95%, giữ nhịp độ sản xuất, phấn đấu hoàn thành ở mức cao nhất các chỉ tiêu sản lượng trong năm 2021, góp phần cùng PVN hoàn thành nhiệm vụ được giao.

PV