Petrovietnam xây dựng danh mục sản phẩm chủ lực

Thứ tư, 22/12/2021 | 14:16 GMT+7
Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Petrovietnam) vừa tổ chức buổi làm việc về việc xây dựng danh mục sản phẩm chủ lực của Petrovietnam hiện tại và tương lai.

Tại buổi làm việc, đại diện Ban Thương mại Dịch vụ Petrovietnam đã trình bày về chiến lược xác định danh mục sản phẩm chủ lực của Petrovietnam hiện tại và tương lai. Theo đó, danh mục các sản phẩm hiện tại của Petrovietnam là dầu thô, khí (NG, CNG, LNG), sản phẩm lọc dầu, hóa dầu, phân bón và điện. Với 7 tiêu chí đánh giá gồm: doanh thu, lợi nhuận, giá trị nộp ngân sách nhà nước, xu hướng thị trường sản phẩm, xu hướng công nghệ sản xuất ra sản phẩm, khả năng thích ứng yêu cầu về môi trường (sạch/xanh hơn) và năng lực quản trị và phát triển sản phẩm.

Lãnh đạo Tập đoàn và lãnh đạo các Ban chuyên môn đã trao đổi, thảo luận, góp ý về việc xây dựng danh mục sản phẩm hiện tại và đánh giá xét chọn sản phẩm chủ lực của Petrovietnam; giải pháp phát triển thị trường sản phẩm chủ lực hiện tại của Petrovietnam; xu hướng thị trường năng lượng và các sản phẩm mới; xu hướng thị trường sản phẩm và dịch vụ tương lai trên thế giới. 

Petrovietnam đang xây dựng danh mục sản phẩm chủ lực

Kết luận buổi làm việc, Tổng giám đốc Petrovietnam Lê Mạnh Hùng ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao nỗ lực cố gắng của Ban Thương mại Dịch vụ Tập đoàn đã xây dựng một chiến lược danh mục sản phẩm chủ lực của Tập đoàn logic, thực tiễn và khoa học cho việc điều hành hiện tại và phát triển trong tương lai. 

Theo ông Lê Mạnh Hùng, để phát triển bền vững, Tập đoàn và các đơn vị cần phải chủ động trong cơ hội, xu hướng, cơ cấu nguồn lực, tối ưu quản trị; cần phải xác định mục tiêu nòng cốt phải là năng lượng và công nghiệp. Về mặt quản trị chiến lược, Ban Thương mại Dịch vụ Tập đoàn cùng với Viện Dầu khí Việt Nam (VPI) tập chung xây dựng chiến lược marketing bao gồm các sản phẩm chủ lực. Bên cạnh đó, cũng cần phải có chiến lược về công nghệ và nghiên cứu phát triển, chiến lược về tài chính, đầu tư để hiện thực hóa các mục tiêu.

Tổng giám đốc Petrovietnam nhấn mạnh, trong quá trình thực hiện cần phải xác định thực tiễn đặc thù của Tập đoàn để phản ánh vào trong chiến lược về marketing, sản phẩm. Hiện tại cần tập trung nghiên cứu đánh giá về cơ hội, thách thức, khó khăn, rủi ro của các sản phẩm bao gồm về giá, thị trường, khách hàng, giải pháp về phân phối để có đề xuất đưa vào thực hiện. Xây dựng danh mục sản phẩm dựa trên xu hướng thị trường, xu hướng tiêu dùng với đặc thù của Petrovietnam để có danh mục khớp với danh mục đầu tư, với từng nhóm sản phẩm năng lượng, sản phẩm lọc dầu, phân bón, hóa chất… Việc xây dựng danh mục sản phẩm chủ lực của Tập đoàn cần được đưa vào kế hoạch điều hành thực hiện ngay trong quý I/2022.

Hải Long (t/h)