Phát triển đô thị bền vững, thông minh, thích ứng biến đổi khí hậu

Thứ ba, 14/6/2022 | 16:59 GMT+7
Dự kiến Diễn đàn phát triển bền vững đô thị Việt Nam 2022 sẽ diễn ra từ ngày 16 - 17/6 tới đây tại Hà Nội. Diễn đàn do Ban Kinh tế Trung ương phối hợp với Bộ Xây dựng và các cơ quan liên quan tổ chức.

Trên cơ sở kết quả nghiên cứu của Đề án “Đô thị hóa, phát triển đô thị và phát triển kinh tế đô thị Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045” do Ban Kinh tế Trung ương chủ trì, phối hợp các Bộ, ngành thực hiện, ngày 24/1/2022, Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 06-NQ/TW về “Quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển bền vững đô thị Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”. 

Đây là nghị quyết chuyên đề đầu tiên của Đảng về quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển bền vững đô thị Việt Nam. Trong bối cảnh phát triển mới hiện nay, nghị quyết là cơ sở, căn cứ chính trị quan trọng cho sự ra đời của các cơ chế, chính sách mới tạo động lực để phát triển đô thị góp phần quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững.

Diễn đàn phát triển bền vững đô thị Việt Nam 2022 được tổ chức để góp phần sớm đưa Nghị quyết 06-NQ/TW đi vào cuộc sống. 

Dự kiến Diễn đàn phát triển bền vững đô thị Việt Nam 2022 thu hút sự quan tâm và tham dự từ hơn 1.500 đại biểu trong nước và quốc tế, hướng tới việc trở thành một trong những diễn đàn thường niên có quy mô lớn nhất về phát triển bền vững đô thị tại Việt Nam. Với chủ đề “Phát triển đô thị bền vững theo hướng đô thị xanh, thông minh, thích ứng với biến đổi khí hậu, phòng, chống thiên tai và dịch bệnh”, quy mô của diễn đàn bao gồm: 1 phiên diễn đàn cấp cao được chủ trì bởi lãnh đạo Đảng, Quốc hội, Chính phủ diễn ra vào ngày 17/6; chuỗi 4 phiên hội thảo chuyên đề được tổ chức trong 2 ngày 16 - 17/6 tại Hà Nội.

Phát triển đô thị bền vững theo hướng đô thị xanh, thông minh, thích ứng với biến đổi khí hậu, phòng, chống thiên tai và dịch bệnh

Phiên toàn thể của diễn đàn tập trung đi sâu phân tích và làm rõ định hướng chiến lược đô thị hóa, phát triển đô thị và phát triển kinh tế đô thị Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Các báo cáo chính xoay quanh những vấn đề về hoàn thiện thể chế chính sách và hành động thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TW; kinh nghiệm quốc tế về nâng cao năng lực quản trị đô thị; phát triển đô thị xanh, thông minh, bền vững và thích ứng tại Việt Nam; kinh nghiệm xây dựng và phát triển mô hình khu công nghiệp - đô thị - dịch vụ.

Chuỗi hội thảo chuyên đề tập trung vào 4 chủ đề chính bao gồm: xây dựng đô thị, chuỗi đô thị thông minh kết nối trong nước và quốc tế; gắn kết đồng bộ, hiệu quả tái thiết đô thị và chuyển đổi số gắn với tầm nhìn phát triển đô thị bền vững; hoàn thiện thể chế, chính sách thúc đẩy đô thị hóa và phát triển đô thị bền vững; phát triển các mô hình đô thị mới và thúc đẩy chuyển dịch kinh tế khu vực đô thị.

Bên cạnh các phiên hội thảo chuyên đề, trong khuôn khổ diễn đàn sẽ diễn ra hoạt động triển lãm những công nghệ đột phá, những sản phẩm/dịch vụ sáng tạo độc đáo, hữu ích, dẫn đầu xu hướng, là động lực và công cụ chính để góp phần thúc đẩy sự phát triển đô thị tại Việt Nam với sự tham gia của hơn 20 tập đoàn đầu ngành về cung cấp sản phẩm và giải pháp công nghệ toàn diện. Đồng thời, song hành với hội thảo và triển lãm là hoạt động kết nối đầu tư công nghệ, qua đó sẽ tạo ra môi trường tốt để kết nối địa phương, nhà đầu tư với đơn vị cung cấp giải pháp, đơn vị tư vấn nhằm thúc đẩy toàn diện sự phát triển đô thị tại Việt Nam.

Thanh Trúc