Nông nghiệp sạch

Phát triển mạng lưới khuyến nông cộng đồng trong sản xuất nông nghiệp

Thứ năm, 28/9/2023 | 15:45 GMT+7
Trung tâm Khuyến nông quốc gia, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã vừa phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Sơn La tổ chức tọa đàm Khuyến nông cộng đồng trong phát triển vùng nguyên liệu cây ăn quả và chuỗi giá trị cây trồng an toàn miền núi phía Bắc.

Thông tin tại tọa đàm, thời gian qua, ngành khuyến nông còn nặng về chuyển giao kỹ thuật, chưa chú trọng đến phát triển thị trường, liên kết theo chuỗi giá trị, quản lý chất lượng, truy xuất nguồn gốc. Bên cạnh đó, năng lực của đội ngũ cán bộ khuyến nông các cấp còn hạn chế, thiếu kiến thức, kỹ năng mềm như quản lý, quản trị, kinh tế, chuyển đổi số ngành nông nghiệp… Do đó, trong giai đoạn trước mắt, đòi hỏi các cấp, các ngành cần nhanh chóng củng cố, kiện toàn hệ thống khuyến nông các cấp, đặc biệt là cấp cơ sở, theo mô hình tổ khuyến nông cộng đồng; nâng cao hiệu quả hoạt động khuyến nông theo hướng đa dạng hóa, phát triển dịch vụ khuyến nông xã hội hóa, tích cực đa giá trị nhằm tạo ra giá trị gia tăng, hiệu quả kinh tế cho đối tượng tham gia.

Quang cảnh tọa đàm

Để thực hiện theo Quyết định số 318/QĐ-TTg về Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới và xã nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021 – 2025, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định số 1094/QĐ-BNN-KN phê duyệt đề án “Nâng cao hiệu quả hoạt động công tác khuyến nông trên cơ sở kiện toàn mô hình tổ khuyến nông cộng đồng”. Sau hơn 1 năm triển khai, đề án đã nhận được sự quan tâm ủng hộ của cả hệ thống chính trị, từ Trung ương đến địa phương cũng như các doanh nghiệp, góp phần tạo nên phong trào khuyến nông cộng đồng trong toàn hệ thống.

Theo đó, tại 13 tỉnh tham gia đề án đã thành lập được 26 tổ khuyến nông cộng đồng thí điểm và 562 tổ khuyến nông cộng đồng mở rộng. Các tỉnh triển khai thực hiện trên 5 vùng nguyên liệu gồm: vùng nguyên liệu cây ăn quả miền núi phía Bắc (Hòa Bình, Sơn La); vùng nguyên liệu gỗ rừng trồng chứng chỉ duyên hải miền Trung (Quảng Trị, Thừa Thiên Huế); vùng nguyên liệu cà phê Tây Nguyên (Gia Lai, Đắk Lắk, Đắk Nông, Kon Tum); vùng nguyên liệu lúa gạo tứ giác Long Xuyên (Kiên Giang, An Giang); vùng nguyên liệu cây ăn quả Đồng Tháp Mười (Đồng Tháp, Tiền Giang, Long An).

Triển khai thực hiện đề án, tỉnh Sơn La đã thành lập thí điểm 2 tổ khuyến nông cộng đồng trên địa bàn huyện Mai Sơn và Thuận Châu. Tại đây, các hợp tác xã, tổ hợp tác, chủ trang trại, nông dân được cung cấp kiến thức, kỹ năng về chuyển giao khoa học kỹ thuật, kinh tế tập thể, phát triển hợp tác xã, thị trường, liên kết chuỗi giá trị, chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin trong sản xuất và tiêu thụ…

Trong bối cảnh đó, tại tọa đàm, các đại biểu tập trung trao đổi về kết quả hoạt động của khuyến nông cộng đồng trong vùng nguyên liệu và chuỗi giá trị cây trồng an toàn; khuyến nông cộng đồng gắn với dự án khuyến nông Trung ương phục vụ phát triển vùng nguyên liệu cây ăn quả đạt chuẩn. Các đại biểu cũng đã thảo luận, chia sẻ về vai trò, vị trí của công tác khuyến nông cộng đồng ở cơ sở trong sản xuất nông nghiệp; vai trò của công tác khuyến nông gắn với nhiệm vụ liên kết sản xuất, tập trung vào vùng nguyên liệu mặt hàng chủ lực; tổ chức hình thức hoạt động, chính sách cho cán bộ khuyến nông; cũng như bàn các giải pháp, định hướng phát triển mạng lưới khuyến nông cộng đồng trong thời gian tới.

Ông Lê Quốc Thanh, Giám đốc Trung tâm Khuyến nông quốc gia ghi nhận, đánh giá cao những ý kiến chia sẻ của các đại biểu. Qua đó, chỉ đạo các bên tiếp tục nghiên cứu điều chỉnh, hiệu chỉnh việc thực hiện dự án trong giai đoạn sắp tới.

Ngọc Mai (T/H)