Nông nghiệp sạch

Phát triển ngành nông nghiệp góp phần bảo vệ sức khỏe con người và động thực, vật

Thứ sáu, 17/12/2021 | 10:13 GMT+7
Ngày 16/12, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) có công văn số 8551/BNN-CBTTNS-SPS gửi tới các cơ quan, tổ chức về dự thảo đề án “Nâng cao hiệu quả thực thi Hiệp định vệ sinh an toàn thực phẩm và kiểm dịch động, thực vật (SPS) của Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) và cam kết SPS trong khuôn khổ các Hiệp định thương mại tự do (FTA)”.

Đề án nhằm nâng cao năng lực của Việt Nam trong việc thực thi các nghĩa vụ đối với Hiệp định SPS của WTO và các FTA thế hệ mới trong thương mại nông, lâm, thủy sản và thực phẩm quốc tế. Xây dựng các biện pháp SPS phù hợp để bảo vệ sức khỏe con người và động thực, vật trên lãnh thổ Việt Nam; nâng cao năng lực quản lý, đánh giá, thử nghiệm nhằm hỗ trợ doanh nghiệp tuân thủ các quy định SPS tại các thị trường xuất khẩu. Tận dụng tối đa cơ hội đầu tư của các nước thành viên WTO và mở rộng thị trường xuất khẩu cho nông, lâm, thủy sản và thực phẩm của Việt Nam.

Theo đó, đề án đặt mục tiêu đến năm 2025 sẽ giúp ngành nông nghiệp đạt chứng nhận VietGAP và các chứng nhận tương đương trên diện tích khoảng 3 triệu ha trồng trọt; 30.000ha thủy sản, khoảng 15.000 cơ sở chăn nuôi. 

Phát triển ngành nông nghiệp đạt chuẩn VietGAP để bảo vệ sức khỏe con người và động thực, vật

Phấn đấu đạt tỷ lệ cơ sở sơ chế, chế biến thực phẩm nông, lâm sản, thủy sản được chứng nhận HACCP (hệ thống phân tích và kiểm soát mối nguy đối với an toàn thực phẩm), ISO 2200 hoặc tương đương tăng tương ứng là 10%/năm và 15%/năm; 80% các hợp tác xã được phổ biến, cập nhật các quy định SPS của thị trường nhập khẩu; 100% các địa phương kiện toàn hệ thống đầu mối hỏi đáp các quy định SPS của thị trường nhập khẩu.

Định hướng đến năm 2030, đề án sẽ giúp ngành nông nghiệp đạt chứng nhận VietGAP và tương đương trên diện tích khoảng 10 triệu ha trồng trọt; 100.000ha thủy sản, và khoảng 25.000 cơ sở chăn nuôi. 

Phó Giám đốc Văn phòng SPS Việt Nam Ngô Xuân Nam đánh giá, đề án “Nâng cao hiệu quả thực thi SPS và cam kết SPS trong khuôn khổ các FTA” có vai trò quan trọng trong tiến trình phát triển của ngành nông nghiệp Việt Nam trong thời gian tới.

Cụ thể, đề án nhấn mạnh và tập trung vai trò của địa phương, doanh nghiệp, hiệp hội và hợp tác xã trong việc nâng cao năng lực, đáp ứng yêu cầu thị trường nhập khẩu. Thông qua đề án, Chính phủ sẽ có căn cứ để đánh giá hệ thống SPS của 5 thị trường lớn trên thế giới, đồng thời rút ra bài học cho hệ thống sản xuất trong nước…

Ông Ngô Xuân Nam cho biết thêm, khi đề án được triển khai, Văn phòng SPS Việt Nam sẽ tập trung xây dựng bản tin SPS Việt Nam. Mục đích là phổ biến thông tin SPS của thị trường; hướng dẫn việc đáp ứng các quy định về SPS; phổ biến thông tin về SPS lồng ghép với các chương trình khuyến nông, khuyến lâm và khuyến ngư, qua đó nâng cao nhận thức của người dân trong việc đảm bảo an toàn thực phẩm.

Được biết, Bộ NN&PTNT đã hoàn thành hồ sơ dự thảo Quyết định phê duyệt đề án; dự thảo tờ trình Thủ tướng xin phê duyệt đề án và thuyết minh đề án.

Bảo An