Nông nghiệp sạch

Hà Nội khuyến nông theo hướng công nghệ, chất lượng cao

Thứ hai, 6/12/2021 | 10:39 GMT+7
Mới đây, UBND thành phố Hà Nội đã ban hành Kế hoạch số 265/KH-UBND về khuyến nông thành phố Hà Nội năm 2022.

Kế hoạch nhằm từng bước phấn đấu mở rộng các mô hình có áp dụng công nghệ cao vào sản xuất, bảo quản, chế biến nông sản; tăng cường liên kết theo chuỗi giá trị; các mô hình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt và cấp chứng nhận xây dựng các vùng sản xuất hàng hóa tập trung có năng suất, chất lượng cao, an toàn vệ sinh thực phẩm gắn với bảo vệ môi trường sinh thái; chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu.

Cụ thể, thành phố bám sát theo định hướng, chỉ đạo của Trung ương về nông nghiệp và phát triển nông thôn, từ đó tuyên truyền chủ trương chính sách thực hiện xây dựng nông thôn mới gắn với cơ cấu lại ngành nông nghiệp và phát triển kinh tế nông thôn, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nông dân.

Trong đó, UBND thành phố sẽ tổ chức các lớp tập huấn cho hơn 14.000 học viên là các cộng tác viên, nông dân, người sản xuất để giúp tiếp cận, nắm bắt tiến bộ khoa học, nâng cao trình độ tay nghề trong quản lý, sản xuất, đáp ứng yêu cầu phát triển sản xuất nông nghiệp theo hướng công nghệ, chất lượng cao, an toàn thực phẩm, nâng cao giá trị sản phẩm.

Hà Nội đẩy mạnh phát triển nông nghiệp theo hướng bền vững, kết hợp công nghệ cao

Thành phố đề ra một số nội dung cần triển khai trong thời gian tới như: tập huấn nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, phương pháp, kỹ năng khuyến nông cho khoảng 90 cán bộ, cộng tác viên khuyến nông các cấp; tập huấn chuyển giao tiến bộ kỹ thuật sản xuất, tổ chức quản lý sản xuất kinh doanh nông nghiệp; nâng cao kiến thức về an toàn thực phẩm trong sản xuất, sơ chế, chế biến.

Bên cạnh đó, lãnh đạo thành phố cũng yêu cầu tăng cường tuyên truyền thông tin về ngành nông nghiệp; tổ chức hội nghị, hội thảo, diễn đàn, tọa đàm khuyến nông, tham quan học tập; tổ chức triển lãm, hội chợ nông nghiệp.

Xây dựng và nhân rộng mô hình về trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản. Bao gồm: mô hình phát triển sản xuất rau, hoa, quả theo hướng hữu cơ, VietGAP, ứng dụng công nghệ cao; mô hình sản xuất nông nghiệp thích ứng với biến đổi khí hậu và bảo vệ môi trường, phù hợp với nhu cầu thị trường; mô hình chăn nuôi lợn an toàn dịch bệnh, giảm thiểu tác động đến môi trường; mô hình phát triển chăn nuôi gia súc theo hướng nâng cao giá trị và thích ứng với biến đổi khí hậu; mô hình nuôi thủy sản theo phương pháp VietGAP, áp dụng công nghệ cao, nuôi lồng bè…

Kế hoạch nêu rõ, kinh phí thực hiện Kế hoạch khuyến nông thành phố năm 2022 sẽ gồm ngân sách thành phố dự kiến là 83.365 triệu đồng và tùy thuộc vào khả năng cân đối, bố trí kinh phí khi triển khai.

UBND thành phố yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, tổ chức, hướng dẫn, triển khai thực hiện kế hoạch theo đúng quy định của pháp luật, đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả, tập trung, tránh dàn trải, đồng thời gắn với công tác phòng, chống dịch Covid-19 theo quy định. Đánh giá, xem xét giảm dần mô hình (nội dung, quy mô) khi có tính lan tỏa, đạt mục tiêu hiệu quả; cần đa dạng hoá các hình thức thông tin tuyên truyền, từng bước triển khai áp dụng các giải pháp ứng dụng công nghệ 4.0, hàm lượng khoa học kỹ thuật cao.

Khả Như