Phó Thủ tướng Lê Văn Thành là chủ tịch Hội đồng quốc gia về tài nguyên nước

Thứ ba, 9/11/2021 | 11:49 GMT+7
Ngày 8/11, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ban hành Quyết định số 1871/QĐ-TTg về việc phân công đảm nhiệm chức danh Chủ tịch và Phó Chủ tịch Hội đồng quốc gia về tài nguyên nước. Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành sẽ đảm nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng quốc gia về tài nguyên nước

Cũng theo Quyết định, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà đảm nhiệm chức danh Phó Chủ tịch Hội đồng quốc gia về tài nguyên nước.

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành

Hội đồng quốc gia về tài nguyên nước có nhiệm vụ tổ chức, tham gia nghiên cứu, đề xuất với Thủ tướng Chính phủ phương hướng, cơ chế chính sách, chiến lược, chương trình mục tiêu, chương trình hành động quốc gia liên quan đến bảo vệ, khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên nước; phòng, chống và khắc phục hậu quả tác hại do nước gây ra.

Đồng thời, tư vấn cho Thủ tướng Chính phủ trong hoạt động chỉ đạo, điều hòa, phối hợp giữa các Bộ, ngành, địa phương trong việc giải quyết các vấn đề có liên quan đến quy hoạch về tài nguyên nước và các quy hoạch chuyên ngành có khai thác, sử dụng tài nguyên nước; chuyển nước giữa các nguồn nước liên tỉnh; giám sát sử dụng các nguồn nước liên quốc gia và giải quyết các tranh chấp phát sinh; các chương trình, đề án, dự án lớn về bảo vệ, khai thác, sử dụng tài nguyên nước và các nhiệm vụ khác do Thủ tướng Chính phủ giao.

Bên cạnh đó, Hội đồng cũng có trách nhiệm tư vấn cho Thủ tướng Chính phủ đôn đốc các Bộ, ngành, địa phương trong việc thực hiện những vấn đề quan trọng, liên ngành liên quan đến bảo vệ, khai thác, sử dụng tài nguyên nước, phòng, chống và khắc phục hậu quả tác hại do nước gây ra.

Quyết định số 1871/QĐ-TTg có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành và thay thế Quyết định số 932/QĐ-TTg ngày 30/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ.

Mộc Trà