Tiết kiệm điện năng

Phú Yên đặt mục tiêu tiết kiệm năng lượng bình quân từ 8 - 10% vào năm 2030

Thứ sáu, 11/6/2021 | 09:02 GMT+7
Theo Kế hoạch sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn tỉnh Phú Yên giai đoạn 2021 – 2030, tỉnh này đặt mục tiêu tiết kiệm năng lượng bình quân từ 8 - 10% vào năm 2030.

Theo Kế hoạch sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn tỉnh Phú Yên giai đoạn 2021 – 2030 vừa được UBND tỉnh Phú Yên ban hành, mục tiêu cụ thể đến năm 2025, đạt mức tiết kiệm năng lượng bình quân từ 5% - 7% tổng tiêu thụ năng lượng toàn tỉnh trong giai đoạn từ năm 2021 - 2025; giảm tổn thất điện năng dưới 6%. Bên cạnh đó, đảm bảo 100% doanh nghiệp vận tải trọng điểm có chương trình phổ biến kỹ năng điều khiển phương tiện hoặc giải pháp kỹ thuật trong khai thác, sử dụng phương tiện giao thông cơ giới theo hướng tiết kiệm năng lượng; đạt 70% khu công nghiệp và 50% cụm công nghiệp được tiếp cận, áp dụng các giải pháp sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.

Đồng thời, đảm bảo 100% cơ sở tiêu thụ năng lượng trọng điểm áp dụng hệ thống quản lý năng lượng theo quy định; 100% công trình chiếu sáng xây dựng mới và cải tạo ứng dụng các giải pháp, công nghệ có hiệu suất cao, tiết kiệm điện; 60% trường học có hoạt động tuyên truyền, giảng dạy về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; các cơ quan công sở tiết kiệm tối thiểu 5% tổng điện năng tiêu thụ trong năm; hộ gia đình phấn đấu tiết kiệm ít nhất 10% chi phí điện năng sử dụng hàng năm...

Cùng với đó, khuyến khích việc đầu tư xây dựng các nhà máy sử dụng các nguồn năng lượng sạch như năng lượng sinh khối, năng lượng mặt trời, năng lượng gió, thủy điện... khuyến khích sử dụng năng lượng mặt trời trong các tòa nhà, khách sạn và hộ gia đình.

Phú Yên triển khai Kế hoạch sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 – 2030

Đến năm 2030, Phú Yên phấn đấu đạt mức tiết kiệm năng lượng bình quân từ 8% - 10% tổng tiêu thụ năng lượng toàn tỉnh trong giai đoạn từ năm 2026 - 2030; giảm tổn thất điện năng dưới 5%; 90% khu công nghiệp và 70% cụm công nghiệp được tiếp cận, áp dụng các giải pháp sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; 100% trường học có hoạt động tuyên truyền, giảng dạy về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả...

Để thực hiện đạt các mục tiêu trên, Kế hoạch tập trung triển khai một số nhiệm vụ chủ yếu như: rà soát, xây dựng và hoàn thiện cơ chế, chính sách về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; hỗ trợ kỹ thuật, thúc đẩy các dự án đầu tư về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả đối với các hoạt động sản xuất, cải tạo, chuyển đổi thị trường phương tiện, trang thiết bị, máy móc, dây chuyền sản xuất; đào tạo, tập huấn nâng cao năng lực cán bộ quản lý năng lượng cho các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh.

Ngoài ra, tăng cường triển khai các hoạt động quản lý nhu cầu điện, kiểm tra, giám sát, đôn đốc, hướng dẫn thực hiện và đánh giá kết quả thực hiện quy định pháp luật, truyền thông nâng cao nhận thức cộng đồng về sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả; tăng cường quan hệ, hợp tác quốc tế, nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.

Anh Thư