Quản lý đồng bộ hệ sinh thái các vùng đất ngập nước khu vực sông Hậu

Thứ năm, 7/12/2023 | 10:45 GMT+7
Dự án “Điều tra, khảo sát, thành lập bản đồ và lượng giá giá trị dịch vụ hệ sinh thái các vùng đất ngập nước quan trọng khu vực Nam sông Hậu” góp phần phục vụ công tác quản lý đồng bộ, thống nhất về phương pháp, kỹ thuật, quy trình trong điều tra, đánh giá và lượng giá dịch vụ hệ sinh thái trên các vùng đất ngập nước quan trọng khu vực Nam Sông Hậu nói riêng và trên cả nước nói chung.

Ngày 6/12, tại Hà Nội, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Nguyễn Thị Phương Hoa chủ trì cuộc họp Hội đồng thẩm định dự án “Điều tra, khảo sát, thành lập bản đồ và lượng giá giá trị dịch vụ hệ sinh thái các vùng đất ngập nước quan trọng khu vực Nam sông Hậu”.

Tại cuộc họp, ông Nguyễn Phi Sơn, Viện trưởng Viện Khoa học đo đạc và bản đồ báo cáo, xuất phát từ nhu cầu thực tiễn là phải bảo tồn và khai thác, sử dụng hợp lý tài nguyên vùng đất ngập nước góp phần đáp ứng mục tiêu phát triển nhanh, bền vững đất nước, Viện Khoa học đo đạc và bản đồ và Cục Bảo tồn thiên nhiên và Đa dạng sinh học đã phối hợp triển khai thực hiện dự án “Điều tra, khảo sát thành lập bản đồ và lượng giá dịch vụ hệ sinh thái các vùng đất ngập nước quan trọng khu vực Nam sông Hậu”. Thông qua việc sử dụng dữ liệu đo đạc bản đồ, dự án góp phần phục vụ công tác quản lý đồng bộ, thống nhất về phương pháp, kỹ thuật, quy trình trong điều tra, đánh giá và lượng giá dịch vụ hệ sinh thái trên các vùng đất ngập nước quan trọng khu vực Nam sông Hậu nói riêng và trên cả nước nói chung.

Thứ trưởng Nguyễn Thị Phương Hoa chủ trì cuộc họp

Giới thiệu về các nhiệm vụ chính của dự án, bà Nguyễn Thị Hoài, Giám đốc Trung tâm Triển khai công nghệ đo đạc và bản đồ, Viện Khoa học đo đạc và bản đồ cho biết, dự án được thực hiện trên phạm vi vùng Nam sông Hậu ở phía Tây Nam của đồng bằng sông Cửu Long, gồm các tỉnh: Sóc Trăng, Hậu Giang, Bạc Liêu, Cà Mau, Kiên Giang, An Giang, từ tháng 1/2024 đến hết năm 2026.

Dự án gồm các nội dung chính như: xác định phạm vi khu vực thực hiện lượng giá giá trị dịch vụ hệ sinh thái đất ngập nước quan trọng; xác định các dịch vụ hệ sinh thái của đất ngập nước; lựa chọn phương pháp, quy trình và chỉ thị lượng giá giá trị, điều tra khảo sát, thu thập các nguồn dữ liệu, số liệu về các hệ sinh thái, đa dạng sinh học, điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội, môi trường, thành lập bản đồ chuyên đề thể hiện giá trị các dịch vụ hệ sinh thái tự nhiên của vùng đất nước quan trọng. Điều chỉnh thiết kế mô hình cơ sở dữ liệu, tích hợp thông tin lượng giá dịch vụ hệ sinh thái đất ngập nước vào cơ sở dữ liệu đa dạng sinh học quốc gia, xây dựng phần mềm VOWES - hỗ trợ quản lý thông tin lượng giá dịch vụ hệ sinh thái đất ngập nước; tính toán lượng giá giá trị dịch vụ hệ sinh thái đất ngập nước cho 10 khu vực đất ngập nước quan trọng. Xây dựng hướng dẫn kỹ thuật lượng giá giá trị dịch vụ hệ sinh thái tự nhiên tại các vùng đất ngập nước quan trọng, đề xuất áp dụng cho vùng Nam sông Hậu và cho toàn quốc; xây dựng dự thảo Định mức kinh tế - kỹ thuật về điều tra, khảo sát, thu nhận, xử lý dữ liệu, tính toán lượng giá giá trị dịch vụ hệ sinh thái đất ngập nước quan trọng và xây dựng báo cáo tổng kết dự án.

Tại cuộc họp, các thành viên tham gia cùng nhấn mạnh đến tính cấp thiết để thực hiện dự án; đồng thời cho rằng nội dung và giải pháp dự án đưa ra đầy đủ cơ sở pháp lý cũng như phương pháp luận khoa học và thực tiễn, được áp dụng thành công tại nhiều quốc gia phát triển... Các thành viên Hội đồng thẩm định cũng tham gia đóng góp ý kiến hoàn thiện nội dung, sản phẩm của dự án. Trong đó tập trung vào việc lựa chọn các giải pháp công nghệ đo đạc bản đồ thích hợp nhất phục vụ công tác điều tra, xây dựng, phân tích dữ liệu để lượng giá dịch vụ hệ sinh thái đất ngập nước; đánh giá tác động của chính sách phát triển đến hiện trạng của hệ sinh thái và phúc lợi con người; xây dựng bộ dữ liệu về đa dạng sinh học, tài nguyên thiên nhiên, kinh tế - xã hội và môi trường phục vụ duy trì, cập nhật định kỳ mô hình lượng giá giá trị các dịch vụ hệ sinh thái vùng đất ngập nước quan trọng...

Chỉ đạo tại buổi làm việc, Thứ trưởng Nguyễn Thị Phương Hoa đánh giá cao những ý kiến đóng góp tâm huyết, thiết thực của các thành viên Hội đồng, qua đó đề nghị Viện Khoa học đo đạc và bản đồ phối hợp với Cục Bảo tồn thiên nhiên và Đa dạng sinh học tiếp thu các ý kiến góp ý tại cuộc họp, chủ động trao đổi để thống nhất nội dung cần chỉnh sửa, bổ sung để hoàn thiện dự án đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng tốt nhất. Bên cạnh đó, các đơn vị chủ trì thực hiện dự án cần rà soát lại mục tiêu, nội dung và giải pháp của dự án bên cạnh việc đảm bảo hiệu quả chi phí “thực” của một dự án; bổ sung nội dung, nghiên cứu, xem xét hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, định mức kinh tế kỹ thuật có liên quan để đảm bảo phù hợp với sự phát triển của khoa học kỹ thuật, của công cụ cũng như cách thức tạo lập sử dụng dữ liệu…

Khánh An (T/H)