Quản lý quy hoạch, đầu tư xây dựng dự án/công trình thủy điện

Thứ hai, 28/12/2020 | 10:08 GMT+7
Bộ Công Thương mới đây đã có văn bản số 9844/BCT-ĐL ngày 22/12/2020 gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có dự án thủy điện về việc tăng cường thực hiện các biện pháp quản lý quy hoạch, đầu tư xây dựng và vận hành khai thác dự án/công trình thủy điện.

Trước tình hình biến đổi của thời tiết có xu thế ngày càng cực đoan, các đợt mưa lũ rất lớn trên diện rộng trong thời gian vừa qua liên tục xảy ra tại các tỉnh miền Trung gây ra hiện tượng lũ quét bùn đá, sạt lở đất nghiêm trọng ở nhiều nơi, gây thiệt hại lớn về người và tài sản trong khu vực.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng tại văn bản số 9389/VPCP-CN ngày 09/11/2020 của Văn phòng Chính phủ về việc tăng cường thực hiện các biện pháp quản lý quy hoạch và đầu tư xây dựng thủy điện nhỏ, Bộ Công Thương đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có dự án thủy điện:

Khẩn trương chỉ đạo thực hiện một số nội dung sau: đối với các dự án thủy điện đã vận hành và đang thi công: tổ chức kiểm tra, đánh giá tổng thể những mặt tích cực và hạn chế, khó khăn trong quá trình phát triển thủy điện trên địa bàn thời gian vừa qua, trong đó đặc biệt cần phân tích, đánh giá về an toàn các công trình và các vấn đề liên quan đến cộng đồng dân cư bị ảnh hưởng trong điều kiện biến đổi thời tiết khí hậu cực đoan.

Đối với các dự án thủy điện nhỏ đã có trong quy hoạch nhưng chưa đầu tư xây dựng: tạm dừng, chỉ triển khai sau khi có kết quả đánh giá đảm bảo không tác động lớn, tiêu cực đến môi trường và không ảnh hưởng lớn đến dân cư; không chiếm dụng đất rừng tự nhiên và có hiệu quả kinh tế.

Tiếp tục rà soát quy hoạch thủy điện trên địa bàn tỉnh, kiên quyết loại ra khỏi quy hoạch đối với các dự án không đảm bảo hiệu quả kinh tế, có chiếm dụng rừng tự nhiên, ảnh hưởng lớn đến dân cư và tác động xấu đến môi trường.

Chưa xem xét, nghiên cứu để đề xuất bổ sung vào quy hoạch đối với các dự án thủy điện có quy mô công suất nhỏ hơn 10MW.

Bộ Công Thương đề nghị các địa phương tăng cường thực hiện các biện pháp quản lý quy hoạch, đầu tư xây dựng và vận hành khai thác dự án/công trình thủy điện

Tăng cường công tác kiểm tra, rà soát các dự án/công trình thủy điện về công tác quản lý chất lượng xây dựng, đảm bảo an toàn công trình và đáp ứng các yêu cầu về môi trường, tuân thủ các quy định của pháp luật về đầu tư xây dựng, đặc biệt là các dự án thủy điện nằm trong khu vực có nguy cơ cao xảy ra lũ ống, lũ quét và sạt lở đất. Xử lý nghiêm các chủ đầu tư dự án không tuân thủ các quy định của pháp luật trong quá trình đầu tư xây dựng, kể cả xem xét thu hồi giấy phép, dừng thi công để khắc phục.

Đẩy mạnh rà soát công tác vận hành khai thác các công trình thủy điện, kịp thời điều chỉnh, bổ sung những nội dung chưa phù hợp với điều kiện khí hậu, thủy văn thực tế nhằm hạn chế tối đa ảnh hưởng của xả lũ đối với hạ du; tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm đối với các chủ đập không tuân thủ đúng quy trình vận hành hồ chứa thủy điện và thực hiện quản lý an toàn đập, hồ chứa thủy điện theo quy định.

Phối hợp với các cơ quan có liên quan để tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực của cán bộ chuyên môn trong lĩnh vực quản lý đầu tư xây dựng, vận hành khai thác các dự án/công trình thủy điện.

Rà soát, đánh giá những khó khăn, thuận lợi trong quá trình thực hiện công tác quản lý quy hoạch, đầu tư xây dựng và vận hành các dự án/công trình thủy điện trên địa bàn trong thời gian vừa qua để đề xuất, kiến nghị các biện pháp khắc phục những hạn chế, tồn tại.

Tổng hợp kết quả rà soát, đánh giá chi tiết các nội dung nêu trên và gửi báo cáo về Bộ Công Thương.

Trong thời gian tới, Bộ Công Thương sẽ tổ chức các đoàn công tác để làm việc trực tiếp với địa phương về lĩnh vực phát triên thủy điện, đặc biệt là việc thực hiện công tác quản lý quy hoạch, đầu tư xây dựng và vận hành khai thác các công trình thủy điện nhỏ trên địa bàn các tỉnh.

Đình Tú