Quảng Bình duyệt mức giá tối đa với dịch vụ xử lý rác thải sinh hoạt

Thứ hai, 29/11/2021 | 14:40 GMT+7
Để đảm bảo tình hình xử lý rác thải sinh hoạt trên địa bàn, UBND tỉnh Quảng Bình đã phê duyệt mức giá tối đa đối với dịch vụ xử lý rác thải sinh hoạt.

Tỉnh Quảng Bình đã phê duyệt mức giá tối đa đối với dịch vụ xử lý rác thải sinh hoạt

Mới đây, UBND tỉnh Quảng Bình đã có Quyết định số 3834/QĐ-UBND về việc phê duyệt giá tối đa dịch vụ xử lý rác thải sinh hoạt sử dụng nguồn vốn ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương cung cấp dịch vụ xử lý rác thải sinh hoạt căn cứ mức giá tối đa phê duyệt để quy định giá cụ thể dịch vụ xử lý rác thải sinh hoạt. Khi có sự điều chỉnh về đơn giá vật liệu xây dựng, đơn giá nhân công và đơn giá ca máy của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền thì thực hiện điều chỉnh theo quy định hiện hành.

Quyết định nêu rõ, mức giá tối đa dịch vụ xử lý rác thải sinh hoạt ở huyện Lệ Thủy là 82.408 đồng/tấn; huyện Quảng Ninh là 88.362 đồng/tấn; huyện Bố Trạch và thành phố Đồng Hới là 80.769 đồng/tấn; huyện Quảng Trạch là 80.644 đồng/tấn; huyện Tuyên Hóa là 85.670 đồng/tấn; huyện Minh Hóa là 76.187 đồng/tấn. Mức giá trên chưa bao gồm thuế VAT.

Quyết định 3834/QĐ-UBND có hiệu lực thi hành từ ngày 26/11/2021, thay thế cho Quyết định số 4037/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Bình.

Gia Bách