Giảm lượng phát thải bằng cách miễn phí cây xanh và phương tiện công cộng

Thứ tư, 24/11/2021 | 20:53 GMT+7
Đó là nghiên cứu mới của các chuyên gia trường Đại học Leeds. Nghiên cứu đã chỉ ra rằng, tài trợ năng lượng điện xanh và phương tiện giao thông miễn phí có thể làm giảm lượng phát thải năng lượng gia đình lên tới 13.4%, và giảm lượng phát thải nhiên liệu động cơ tới 23.8%.

Theo các nhà nghiên cứu, trở ngại lớn nhất khi áp dụng nghiên cứu này chính là vấn đề tài chính với những người nghèo.

Các nhà nghiên cứu đã so sánh 2 cách sử dụng nguồn thu từ thuế carbon để giảm thiểu lượng phát thải nhiên liệu và năng lượng. Họ đã phát hiện ra rằng việc cung cấp các dịch vụ xanh miễn phí sẽ hiệu quả hơn so với việc phân phối lại tiền thuế cho người dân để hạn chế tác động lên những người có thu nhập thấp hơn.
PGS.TS Milena Buchs, Viện nghiên cứu Leeds cho biết: “Thắt chặt các chính sách về môi trường, bao gồm việc đánh thuế carbon lên năng lượng gia đình và nhiên liệu động cơ, là một trong các chiến lược của Chính phủ để đạt được các mục tiêu về khí hậu. Nhưng họ đang tạo ra những gánh nặng cho các hộ gia đình thu nhập thấp nhiều hơn là những hộ có điều kiện. Chính phủ cần khẩn trương thay đổi các chính sách để tạo công bằng và tìm ra các phương hướng khác để hỗ trợ những người không có đủ điều kiện.
Cung cấp cho họ những lựa chọn để sống xanh, ví dụ như sử dụng miễn phí năng lượng điện xanh và các phương tiện giao thông công cộng, là phương án đầy hứa hẹn vì tính dễ phân phối và tiết kiệm khí thải, năng lượng của nó.
Nhóm nghiên cứu đã kiểm tra dữ liệu chi tiêu vào năng lượng gia đình và nhiên liệu động cơ của 275.614 hộ trên khắp 27 nước Châu Âu. Dữ liệu chi tiêu được kết hợp với yếu tố phát thải để ước tính lượng khí nhà kính hàng năm một hộ gia đình thải ra khi sử dụng năng lượng gia đình và nhiên liệu động cơ.
Sau đó, họ đánh giá tác động của 2 chiến lược hỗ trợ thuế carbon cho các hộ gia đình thu nhập thấp khác nhau.
Họ đã phát hiện ra rằng, phương án hỗ trợ bằng cách giảm tiền thuế, mà không đầu tư thêm vào các kế hoạch giảm thiểu carbon như năng lượng tái tạo hay phương tiện giao thông công cộng, sẽ chỉ làm giảm một lượng nhỏ phát thải năng lượng gia đình và nhiên liệu động cơ.
Ngược lại, phương án hỗ trợ sử dụng thẻ xanh miễn phí với các dịch vụ giao thông công cộng và năng lượng sạch sẽ giúp giảm lượng phát thải năng lượng gia đình tới 13.4% và nhiên liệu động cơ tới 23.8%
Tuy nhiên, nếu các chính sách miễn phí này được giới thiệu khi chưa có thuế carbon, lượng phát thải tiết kiệm được sẽ ít hơn, nhưng vẫn sẽ giúp 4.1% hộ gia đình thoát khỏi sự thiếu hụt nhiên liệu và 2.2% hộ không còn bị thiếu phương tiện giao thông.
Theo TS Buchs, những phát hiện này đã cho thấy các chính sách thu thuế carbon cần được kết hợp với các biện pháp can thiệp môi trường bổ sung.

PV