Quảng Nam chống xói lở và bảo vệ bền vững bờ biển Hội An

Chủ nhật, 21/4/2024 | 10:39 GMT+7
UBND tỉnh Quảng Nam vừa có quyết định phê duyệt kế hoạch thực hiện dự án Chống xói lở và bảo vệ bền vững bờ biển Hội An, tỉnh Quảng Nam.

Theo kế hoạch được phê duyệt, dự án sẽ thực hiện theo từng nguồn vốn, không có bồi thường, thu hồi đất và tái định cư. Thời gian giải ngân vốn vay từ Cơ quan Phát triển Pháp (AFD) của dự án từ năm 2024 đến năm 2027. Thời gian giải ngân vốn vay theo thỏa ước đã ký tối đa là 31/1/2028.

Dự án Chống xói lở và bảo vệ bền vững bờ biển Hội An

Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 nguồn ngân sách Trung ương cấp phát là 1.048.700 triệu đồng, trong đó ngân sách Trung ương cấp phát 551.200 triệu đồng, ngân sách tỉnh vay lại 497.500 triệu đồng. Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 nguồn ngân sách tỉnh là 89.000 triệu đồng.

Về kế hoạch giải ngân các nguồn vốn năm 2024 của dự án, nguồn vốn AFD cấp phát 79.400 triệu đồng (bao gồm vốn viện trợ không hoàn lại); vốn ngân sách tỉnh vay lại là hơn 74.741 triệu đồng. Vốn đối ứng ngân sách tỉnh năm 2024 đã phân bổ cho dự án là 5 tỷ đồng. Các hạng mục giải ngân trong năm 2024 bao gồm: khảo sát thiết kế bản vẽ thi công - dự toán, tạm ứng tư vấn giám sát, tạm ứng tư vấn hợp phần 2, tạm ứng thi công xây lắp.

UBND tỉnh Quảng Nam giao UBND thành phố Hội An phối hợp với Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh thực hiện công tác liên quan đến mặt bằng, người dân, doanh nghiệp, các điều kiện hỗ trợ thi công để đáp ứng kế hoạch thực hiện dự án.

Chủ đầu tư dự án - Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh chịu trách nhiệm về quản lý và sử dụng có hiệu quả vốn ODA, vốn vay ưu đãi, vốn đối ứng của tỉnh; giải ngân, đấu thầu và ký kết, giám sát việc thực hiện hợp đồng theo đúng quy định pháp luật; chịu trách nhiệm cập nhật, điều chỉnh, phê duyệt điều chỉnh kế hoạch thực hiện đảm bảo tiến độ, mục tiêu dự án. Báo cáo cơ quan chủ quản, đơn vị liên quan về kết quả cập nhật, điều chỉnh kế hoạch thực hiện.

Việt Nga