Bất động sản

Quảng Nam hủy quyết định đầu tư một số dự án

Thứ năm, 28/4/2022 | 08:36 GMT+7
UBND tỉnh Quảng Nam vừa có Quyết định số 1106 về việc chấm dứt hoạt động đầu tư dự án khu đô thị hỗn hợp Nam Hương tại đô thị mới Điện Nam - Điện Ngọc, thị xã Điện Bàn, do Công ty CP Truyền thông và Đầu tư Nam Hương làm chủ đầu tư, diện tích 3,5 ha.

Quảng Nam cũng quyết định thu hồi, hủy bỏ Quyết định số 1193 (ngày 31/3/2016) của UBND tỉnh về việc giao chủ đầu tư dự án xây dựng khu đô thị hỗn hợp Nam Hương tại đô thị mới Điện Nam - Điện Ngọc, Quyết định số 1902 (ngày 19/6/2018) về việc chuyển nhiệm vụ chủ đầu tư thực hiện dự án khu đô thị hỗn hợp Nam Hương từ Công ty CP Truyền thông và Đầu tư Nam Hương sang Công ty TNHH Đầu tư - Thương mại - Du lịch - Dịch vụ Hương Doanh.

Theo UBND tỉnh Quảng Nam, lý do chấm dứt dự án là nhà đầu tư tự chấm dứt hoạt động dự án theo điểm a khoản 1 điều 48 Luật đầu tư năm 2020.

Thị xã Điện Bàn chịu trách nhiệm công bố công khai việc chấm dứt hoạt động đầu tư của dự án cho các tổ chức, cá nhân liên quan biết; đồng thời, phối hợp với Công ty TNHH Đầu tư - Thương mại - Du lịch - Dịch vụ Hương Doanh giải quyết các phát sinh (nếu có) theo thẩm quyền, đúng quy định; trường hợp vượt thẩm quyền, báo cáo UBND tỉnh chỉ đạo, giải quyết.

Thực hiện kiểm tra, rà soát lại khu vực dự án, xây dựng lộ trình, kế hoạch đầu tư; báo cáo, đề xuất UBND tỉnh thực hiện các quy trình, thủ tục lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án theo đúng quy định pháp luật đảm bảo phù hợp với các chỉ tiêu theo hồ sơ khớp nối, bổ sung, điều chỉnh Quy hoạch phân khu (tỷ lệ 1/2.000) các giai đoạn I, II, III tại đô thị mới Điện Nam - Điện Ngọc, thị xã Điện Bàn đã được UBND tỉnh Quảng Nam phê duyệt.

Ảnh minh họa

Công ty TNHH Đầu tư - Thương mại - Du lịch - Dịch vụ Hương Doanh có trách nhiệm giải quyết các khiếu kiện, khiếu nại, vướng mắc, phát sinh liên quan sau khi chấm dứt hoạt động đầu tư của dự án (nếu có); phối hợp với các sở, ngành liên quan và UBND thị xã Điện Bàn để giải quyết các vướng mắc phát sinh của dự án sau khi chấm dứt hoạt động đầu tư dự án.

Cùng ngày, UBND tỉnh Quảng Nam cũng ban hành Quyết định số 1109 về việc chấm dứt hoạt động đầu tư dự án khu đô thị hỗn hợp Thái Dương 3 tại đô thị mới Điện Nam – Điện Ngọc, thị xã Điện Bàn, do Công ty CP Đầu tư và Dịch vụ Thái Dương làm chủ đầu tư.

Trước đó, UBND tỉnh Quảng Nam chỉ đạo khẩn trương tham mưu, chấm dứt hoạt động đầu tư, dừng thực hiện các dự án khu đô thị xanh Anvie Hà My, khu đô thị hỗn hợp Thái Dương 3, khu đô thị hỗn hợp Nam Hương tại đô thị mới Điện Nam - Điện Ngọc.

Thời gian qua, UBND tỉnh Quảng Nam đã ban hành quyết định chấm dứt hoạt động hàng loạt dự án tại khu đô thị mới Điện Nam - Điện Ngọc vì các chủ đầu tư chậm triển khai dự án… liên quan đến việc giao đất chưa tuân thủ quy định pháp luật, do chủ đầu tư hạn chế về năng lực...

Hạ Quyên