Văn hóa, du lịch

Quảng Ninh: Hình thành tuyến, vùng du lịch xanh với chu trình khép kín

Thứ hai, 4/10/2021 | 21:10 GMT+7
Đó là ý kiến của đồng chí Nguyễn Tường Văn, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh trong cuộc họp trực tuyến với các sở, ngành, địa phương toàn tỉnh nghe báo cáo về việc xây dựng quy trình đón khách du lịch, quy định ứng xử của du khách và các thị trường để đạt 2 triệu lượt khách trong quý IV/2021

Đồng chí Nguyễn Tường Văn, Chủ tịch UBND tỉnh, phát biểu tại cuộc họp

Cụ thể, đồng chí Nguyễn Tường Văn, Chủ tịch UBND tỉnh, nhấn mạnh: Phát triển du lịch cần dựa trên nguyên tắc an toàn để phát triển. Việc xây dựng quy trình đón du khách, quy định ứng xử của du khách cần phải xác định được rõ các tiêu chí, đi vào từng vấn đề trọng tâm.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành, địa phương, doanh nghiệp cần có sự đoàn kết, thống nhất chung trong quy trình đón khách trên cơ sở nâng cao trách nhiệm thực hiện để đảm bảo các quy định phòng, chống dịch.

Đối với tiêu chí áp dụng đón khách nội tỉnh, cần đảm bảo những điều kiện trong dự thảo, có các phương án tiêm vắc xin theo đúng quy định của tỉnh, khuyến khích xét nghiệm nhanh đối với những địa điểm tập trung đông người.

Đối với du khách ngoại tỉnh, cần nghiên cứu các điều kiện phù hợp với tình hình thực tế để hình thành được tuyến, vùng du lịch xanh với chu trình khép kín.

Thống nhất trước mắt cần tập trung các hoạt động xúc tiến, đón khách đoàn kèm theo việc phục vụ đảm bảo an toàn cho du khách khi tới với các địa điểm du lịch trên địa bàn.

Sở Y tế và Sở Giao thông - Vận tải phải xây dựng được các kịch bản đảm bảo hành trình an toàn, điểm đến an toàn cho du khách. Trong tháng 10/2021 sẽ tập trung đón khách nội tỉnh; tháng 11/2021 sẽ đón khách ngoại tỉnh; trên cơ sở đó điều chỉnh việc đón khách cho phù hợp, đảm bảo các biện pháp phòng, chống dịch bệnh theo đúng quy định.

Các địa phương cần tiếp tục thực hiện đánh giá, rà soát, chủ động các phương án đón khách để sớm thống nhất thông qua bộ tiêu chí đón khách du lịch an toàn trên cơ sở đảm bảo quy định phòng, chống dịch bệnh, góp phần thúc đẩy hiệu quả việc phục hồi du lịch an toàn.

 

PV