Quảng Ninh: Thị xã Đông Triều được công nhận là đô thị loại III

Thứ sáu, 23/10/2020 | 01:41 GMT+7
Bộ trưởng Bộ Xây dựng đã có Quyết định số 1359/QĐ-BXD về việc công nhận thị xã Đông Triều là đô thị loại III.

Các công trình giao thông được đầu tư xây dựng, đưa vào khai thác đã phát triển giao thông, mở rộng không gian đô thị góp phần phát triển kinh tế của TX Đông Triều

Thị xã (TX) Đông Triều là đô thị nằm ở vị trí phía Tây của tỉnh Quảng Ninh, là cửa ngõ kết nối tỉnh Quảng Ninh với vùng Thủ đô, vùng đồng bằng sông Hồng, vùng ven biển Bắc Bộ. TX Đông Triều tiếp giáp với các thành phố lớn như Hà Nội, Hải Phòng, Hải Dương và có vai trò động lực phát triển kinh tế vùng, điều kiện thuận lợi cho việc phát triển giao thông, cả về đường bộ, đường thủy với các trung tâm kinh tế lớn trong vùng. Đây còn là một trong những trung tâm văn hóa tâm linh, công nghiệp khai khoáng, sản xuất điện năng và vật liệu xây dựng của tỉnh Quảng Ninh và vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ.

TX Đông Triều đã thực hiện các giải pháp đồng bộ, phát triển kinh tế tăng trưởng nhanh và bền vững, gắn với nâng cao thu nhập của người dân. Tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn giai đoạn 2016 - 2020 đạt trên 2.724 tỷ đồng, tăng gấp 2 lần so với giai đoạn 2011 - 2015; tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân giai đoạn 2016 - 2020 ước đạt 15,2%; thu nhập bình quân đầu người năm 2012 là 1.403 USD/người, bằng 0,91 lần thu nhập bình quân đầu người cả nước thì đến năm 2019 đã tăng lên đạt 4.620 USD, bằng 1,56 lần trung bình toàn quốc. TX Đông Triều cũng là địa phương được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới cấp huyện đầu tiên ở miền Bắc và cũng là địa phương đầu tiên của tỉnh Quảng Ninh triển khai thực hiện xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu.

Bên cạnh đó, thị xã đã tập trung huy động, sử dụng có hiệu quả nguồn lực đầu tư xây dựng và phát triển hạ tầng đồng bộ theo hướng hiện đại, trong đó tập trung chỉnh trang đô thị, bổ sung hệ thống chiếu sáng, cây xanh, xây dựng, nâng cấp hệ thống tiêu thoát nước thải trong các khu, cụm công nghiệp, các khu dân cư tập trung. Cùng với đó, đẩy nhanh tiến độ đầu tư hạ tầng giao thông, phát triển hạ tầng các khu dân cư đô thị đồng bộ theo hướng hiện đại.

Chương trình phát triển đô thị tỉnh Quảng Ninh đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2050 đã được HĐND thông qua, đặt mục tiêu phát triển đô thị toàn tỉnh Quảng Ninh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2030. Ngày 20/10, TX  Đông Triều được công nhận là đô thị loại III, đây là tiền đề để thị xã tiếp tục quy hoạch xây dựng, điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng hướng tới đô thị loại II. 

Trước đó, ngày 28/8/2020 tại Hà Nội, Bộ Xây dựng tổ chức Hội nghị thẩm định Đề án đề nghị công nhận TX Đông Triều là đô thị loại III trực thuộc tỉnh Quảng Ninh. Hội đồng thẩm định nâng loại đô thị quốc gia đã thông qua Đề án đề nghị công nhận TX Đông Triều là đô thị loại III trực thuộc tỉnh Quảng Ninh với điểm số 86,88.

Xuân Thủy