Ban hành kế hoạch cấp nước an toàn khu vực nông thôn tỉnh Bình Thuận

Chủ nhật, 5/5/2024 | 00:37 GMT+7
UBND tỉnh Bình Thuận vừa ban hành Kế hoạch số 1529/KH-UBND về việc cấp nước an toàn khu vực nông thôn tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2025 – 2029.

Kế hoạch nhằm xác định rõ nhiệm vụ, trách nhiệm, giải pháp thực hiện của các cơ quan liên quan trong việc tổ chức thực hiện bảo đảm cấp nước an toàn đối với công trình cấp nước sạch tập trung nông thôn theo quy định; làm cơ sở để chỉ đạo, giám sát các đơn vị cấp nước sạch nông thôn tập trung thực hiện việc lập và tổ chức thực hiện kế hoạch cấp nước an toàn cho từng công trình cấp nước sạch nông thôn tập trung theo quy định.

Thông qua kế hoạch, tỉnh Bình Thuận phấn đấu đạt được mục tiêu thực hiện cấp nước an toàn khu vực nông thôn nhằm phát hiện, phòng ngừa, giảm thiểu và loại bỏ nguy cơ gây mất an toàn cấp nước từ nguồn nước, hệ thống thu, xử lý, dự trữ nước và hệ thống truyền dẫn, phân phối nước đến khách hàng sử dụng. Cung cấp nước ổn định, duy trì đủ áp lực, liên tục, đủ số lượng, bảo đảm chất lượng nước sạch theo quy định của pháp luật góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống và bảo vệ sức khỏe con người. Cụ thể, đạt tỷ lệ 50% hệ thống (công trình) cấp nước sạch nông thôn tập trung có công suất từ 100 m3/ngày, đêm trở lên được lập và thực hiện kế hoạch cấp nước an toàn. Tỷ lệ thất thoát nước sạch bình quân là 15%, dịch vụ cấp nước liên tục, đủ áp lực 24 giờ trong ngày.

Cấp nước an toàn khu vực nông thôn tỉnh Bình Thuận

Tỉnh Bình Thuận bố trí, huy động, lồng ghép các nguồn lực, đầu tư cải tạo, sửa chữa, nâng cấp công trình cấp nước bị hư hỏng, xuống cấp nhằm cung ứng đầy đủ, liên tục và bảo đảm chất lượng nguồn nước sạch phục vụ nhu cầu sinh hoạt của nhân dân, nhất là khu vực khó khăn về nguồn nước, vùng sâu, vùng xa.

Quản lý khai thác, sử dụng và bảo vệ nguồn nước: tăng cường công tác quản lý, sử dụng nước hiệu quả, tiết kiệm; bảo vệ chất lượng nguồn nước; xử lý nghiêm vi phạm về xả thải, gây ô nhiễm nguồn nước, khai thác, sử dụng nguồn nước trái phép. Có phương án khai thác nguồn nước khác để thay thế trong trường hợp xảy ra sự cố ô nhiễm nguồn nước sinh hoạt đang khai thác.

Đầu tư xây dựng, sửa chữa, nâng cấp công trình cấp nước sạch tập trung quy mô lớn, đồng bộ, liên xã, liên huyện, kết nối với hệ thống cấp nước đô thị ở những nơi phù hợp để đảm bảo công trình hoạt động hiệu quả, bền vững; ưu tiên sử dụng nguồn nước từ hệ thống công trình thủy lợi, hồ chứa, đập dâng cho cấp nước sinh hoạt. Khuyến khích ứng dụng tiến bộ khoa học trong đầu tư xây dựng, sản xuất, quản lý, cung cấp nước sạch nông thôn bảo đảm chất lượng, an toàn, giảm tỷ lệ thất thoát nước và kịp thời ứng phó, xử lý sự cố.

Ngoài ra, tỉnh sẽ ứng dụng công nghệ, giải pháp cấp nước và vệ sinh thân thiện với môi trường để không ảnh hưởng sức khỏe người dân. Trong đó, ưu tiên công nghệ cấp nước đơn giản; tăng cường sử dụng vật liệu mới, vật liệu địa phương trong xây dựng công trình, bảo đảm chất lượng, kỹ thuật, mỹ quan và cảnh quan công trình.

Mặt khác, tăng cường công tác truyền thông nâng cao nhận thức cộng đồng về bảo vệ nguồn nước, công trình cấp nước và sử dụng nước sạch tiết kiệm, hiệu quả như: đa dạng hóa hình thức tổ chức tuyên truyền, vận động, khuyến khích người dân tích cực sử dụng các nguồn nước sạch sinh hoạt; nâng cao nhận thức về nước sạch, vệ sinh môi trường nông thôn, trách nhiệm bảo vệ nguồn nước là bảo vệ sức khỏe đến người sử dụng nước.

Bảo An