Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam triển khai nhiệm vụ năm 2024

Thứ sáu, 2/2/2024 | 10:10 GMT+7
Với tổng sản lượng (doanh thu) kế hoạch năm 2024 là 642,5 tỷ đồng, Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam sẽ triển khai nhiều nhiệm vụ cụ thể trong thời gian tới.

Theo đó, tại cuộc họp triển khai nhiệm vụ năm 2024 của Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam diễn ra ở Hà Nội, ông Nguyễn Đức Thuận, Giám đốc Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam báo cáo, Quỹ Bảo vệ môi trường đã được phê duyệt Kế hoạch hoạt động năm 2024 tại Quyết định số 3620/QĐ-BTNMT của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, kế hoạch tài chính tại Quyết định số 02/QĐ-HĐQL của Hội đồng Quản lý Quỹ. Một số chỉ tiêu chính cụ thể như sau:

Tổng sản lượng (doanh thu) kế hoạch năm 2024 là 642,5 tỷ đồng bao gồm: giải ngân vốn cho vay ngân sách nhà nước 371,7 tỷ đồng; thu hồi vốn cho vay 252,3 tỷ đồng; nhận ký quỹ bảo vệ môi trường 15,1 tỷ đồng; tài trợ, đồng tài trợ và hỗ trợ khác cho các hoạt động bảo vệ môi trường 2,9 tỷ đồng; hỗ trợ lãi suất sau đầu tư 350 triệu đồng; thu lệ phí bán, chuyển nhượng chứng chỉ giảm phát thải (CERs) 200 triệu đồng. Tỷ lệ nợ xấu dưới 3%, phù hợp quy định của Ngân hàng nhà nước Việt Nam.

Bên cạnh đó, theo kế hoạch, trong năm 2024, sản lượng hoạt động tín dụng (giải ngân và thu nợ gốc) chiếm 97% tổng sản lượng kế hoạch (624 tỷ đồng/642,5 tỷ đồng), do vậy việc hoàn thành sản lượng kế hoạch được giao chủ yếu phụ thuộc kết quả hoạt động tín dụng.

Ảnh minh họa

Theo ông Nguyễn Đức Thuận, nhằm đẩy mạnh hoạt động tín dụng theo hướng chủ động, chuyên nghiệp hơn để hoàn thành kế hoạch năm 2024, 2025, tăng trưởng tín dụng mạnh mẽ trong năm 2026 và giai đoạn tiếp theo, Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam đã đề ra một số giải pháp gồm: khích lệ tính chủ động, chuyên nghiệp của cán bộ tín dụng; tăng cường công tác phát triển khách hàng và ký hợp đồng tín dụng, đẩy nhanh tiến độ thẩm định các dự án vay vốn.

Nghiên cứu, đề xuất việc phân chia hoạt động của hai phòng tín dụng theo vùng miền thay vì theo đối tượng cho vay như hiện nay. Thực hiện các biện pháp bảo đảm tiền vay phù hợp, bên cạnh biện pháp chính là bảo lãnh ngân hàng như hiện nay.

Chỉ đạo tại buổi làm việc, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Quý Kiên đề nghị Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam chủ động bám sát thực hiện tốt các nội dung của kế hoạch hoạt động năm 2024 đã được phê duyệt. Hiện Bộ Tài nguyên và Môi trường đang tập trung nguồn lực để sửa Nghị định 08/2022/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường, do đó Quỹ Bảo vệ môi trường cần tập trung nghiên cứu các điều, khoản liên quan đến Quỹ và cần phối hợp chặt chẽ với Vụ Pháp chế, Vụ Môi trường.

Ngoài ra, Quỹ Bảo vệ môi trường cũng cần xem xét, sửa đổi Quyết định 78/2014/QĐ-TTg về tổ chức và hoạt động của Quỹ sau khi Nghị định sửa đổi Nghị định 08/2022/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường ban hành thay thế để nội dung được đồng bộ, thống nhất.

Ngọc Huyền (T/H)