Tiếp tục nghiên cứu, đề xuất để hoàn thiện chính sách về biển và hải đảo

Thứ tư, 31/1/2024 | 11:25 GMT+7
Năm 2024, Cục Biển và Hải đảo Việt Nam (Bộ Tài nguyên và Môi trường) sẽ thực hiện nhiều nhiệm vụ, mục tiêu trong công tác quản lý tài nguyên, môi trường biển và hải đảo, phát triển bền vững kinh tế biển, đảm bảo quốc phòng, an ninh và đối ngoại.

Cụ thể, tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024 của Cục Biển và Hải đảo Việt Nam diễn ra ngày 30/1, tại Hà Nội, Phó Cục trưởng Cục Biển và Hải đảo Việt Nam Nguyễn Thanh Tùng cho biết, năm 2024, Cục sẽ tiếp tục nghiên cứu, rà soát hệ thống chính sách, pháp luật về tài nguyên, môi trường biển và hải đảo để tiếp tục đề xuất điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung cho phù hợp, đáp ứng yêu cầu nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, cải cách hành chính, thúc đẩy phát triển…

Tập trung tham mưu triển khai, đôn đốc thực hiện Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Chiến lược khai thác bền vững tài nguyên, bảo vệ môi trường biển và hải đảo đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Chương trình trọng điểm điều tra cơ bản tài nguyên, môi trường biển và hải đảo đến năm 2030; Chương trình truyền thông về biển và đại dương đến năm 2030…

Khẩn trương hoàn thiện hồ sơ Quy hoạch không gian biển quốc gia; xây dựng, trình Thủ tướng Chính phủ Kế hoạch thực hiện Quy hoạch không gian biển quốc gia, Quy hoạch tổng thể khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên vùng bờ.

Đẩy mạnh công tác quản lý tài nguyên, phát triển bền vững kinh tế biển

Thực hiện nhiệm vụ là cơ quan thường trực Ủy ban chỉ đạo quốc gia về thực hiện Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; điều phối tổ chức thực hiện Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Triển khai thực hiện nhiệm vụ xây dựng Đề án phát triển khu vực Hải Phòng - Quảng Ninh trở thành trung tâm kinh tế biển hiện đại, mang tầm quốc tế, hàng đầu ở Đông Nam Á và là động lực phát triển của vùng. Phối hợp với Tổng cục Khí tượng thủy văn, Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam trong việc xác định, trình Bộ Tài nguyên và Môi trường công bố đường mép nước biển thấp nhất trung bình trong nhiều năm, đường ranh giới ngoài vùng biển 3 hải lý, vùng biển 6 hải lý của các đảo lớn nhất thuộc các huyện đảo của Việt Nam.

Thực hiện giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính giao khu vực biển; cấp phép nhận chìm ở biển; cấp phép nghiên cứu khoa học trong vùng biển Việt Nam; khai thác và sử dụng cơ sở dữ liệu tài nguyên, môi trường biển và hải đảo đúng quy trình, tiến độ; nghiên cứu góp ý các hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính theo đề nghị của UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có biển gửi lấy ý kiến. Nghiên cứu, tham mưu phúc đáp đề nghị, ý kiến của các cấp, Bộ, ngành và địa phương đảm bảo chất lượng và tiến độ.

Bên cạnh đó, tăng cường quản lý, kiểm tra, giám sát công tác điều tra cơ bản về biển và hải đảo; khai thác tài nguyên và bảo vệ môi trường biển, hải đảo; thực hiện nhiệm vụ hoạt động của cơ quan đầu mối thực hiện các nhiệm vụ của Bộ Tài nguyên và Môi trường về ứng phó, khắc phục, giải quyết hậu quả sự cố tràn dầu trên biển.

Chủ động trong công tác hợp tác quốc tế, thúc đẩy nghiên cứu, phát triển, khai thác ứng dụng, chuyển giao, công bố, tuyên truyền kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong điều tra cơ bản, quản lý tổng hợp tài nguyên, bảo vệ môi trường biển và hải đảo; tổ chức thành công các hội nghị, hội thảo quốc tế và trong nước; xây dựng, triển khai các thỏa thuận, điều ước quốc tế, các dự án ODA; tiếp tục xây dựng, quản lý hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu tài nguyên, môi trường biển và hải đảo quốc gia.

Thực hiện thường xuyên hơn công tác phổ biến, giáo dục chính sách, pháp luật về tài nguyên, môi trường biển và hải đảo, tuyên truyền về biển và đại đương. Nâng cao hiệu quả phối hợp với các đơn vị liên quan; chủ động tham mưu với Bộ Tài nguyên và Môi trường để tăng cường sự phối hợp trong quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường biển và hải đảo…

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Lê Minh Ngân nhất trí với phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp của Cục Biển và Hải đảo Việt Nam, đồng thời đề nghị Cục cần phát huy cao hơn nữa tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo, nỗ lực hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao nhất là trong việc hoàn thiện thể chế, chính sách; hoàn thiện các quy hoạch về biển theo chỉ đạo của cấp có thẩm quyền; tập trung tổng kết Luật Tài nguyên môi trường biển và hải đảo năm 2015; tăng cường hợp tác quốc tế; tăng cường phối hợp với các đơn vị trực thuộc Bộ trong thực hiện nhiệm vụ thời gian tới.

Gia Bách (T/H)