Rà soát tiến độ triển khai công tác ngành tài nguyên và môi trường

Thứ năm, 7/12/2023 | 14:07 GMT+7
Tại Hà Nội, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Võ Tuấn Nhân đã vừa chủ trì cuộc họp báo cáo công tác ngành tài nguyên và môi trường tháng 12/2023 cùng việc triển khai nhiệm vụ thời gian tới.

Trong cuộc họp, Vụ Môi trường, Cục Kiểm soát ô nhiễm môi trường, Cục Bảo tồn tự nhiên và Đa dạng sinh học lần lượt báo cáo về kết quả thực hiện nhiệm vụ môi trường trong năm 2023. Cụ thể, Vụ Môi trường cho biết, từ đầu năm Vụ đã tổ chức đoàn kiểm tra việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường với nhiều doanh nghiệp. Trong quá trình thực hiện công tác tiếp nhận, xử lý hồ sơ thủ tục hành chính về báo cáo đánh giá tác động môi trường, Vụ phát hiện, lập biên bản vi phạm hành chính với 21 cơ sở. Bên cạnh đó, Vụ đã trình lãnh đạo Bộ ban hành các Quyết định số 3052/QĐ-BTNMT và 3438/QĐ-TNMT kiểm tra việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường của dự án đầu tư theo yêu cầu thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) trên toàn miền Bắc, Nam; xây dựng, hoàn thiện dự thảo Báo cáo thẩm định Quy hoạch môi trường quốc gia.

Ảnh minh họa

Đối với Cục Kiểm soát ô nhiễm môi trường, đầu năm 2023, Cục đã hoàn thành cơ bản việc triển khai xây dựng 11 quy chuẩn, hiện còn 4 quy chuẩn chưa ban hành; hoàn thành 2 đợt giám sát đối với toàn cơ sở lớn ở cả 3 vùng Bắc – Trung – Nam.

Trong lĩnh vực bảo tồn đa dạng sinh học, Cục Bảo tồn thiên nhiên và Đa dạng sinh học cho biết Cục đã đẩy nhanh tiến độ xây dựng, triển khai thực hiện các nhiệm vụ, dự án về bảo tồn đa dạng sinh học liên quan đến sinh thái đất ngập nước, bảo vệ các loài nguy cấp, quý hiếm, xây dựng quy định bảo vệ môi trường với di sản thiên nhiên, công viên địa chất và khu dự trữ khí quyển…; đẩy mạnh hoạt động hợp tác quốc tế về bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học, tập trung trình Bộ Tài nguyên và Môi trường xem xét, phê duyệt các văn kiện dự án hợp tác quốc tế đã được các nhà tài trợ thống nhất, đề xuất triển khai thực hiện Khung đa dạng sinh học toàn cầu Côn Minh – Montreal tại Việt Nam.

Tại cuộc họp, các đơn vị: Vụ Kế hoạch – Tài chính, Vụ Pháp chế, Văn phòng Bộ, Khoa học Công nghệ, Tổ chức cán bộ, thanh tra Bộ… đã nêu ý kiến, đề xuất phối hợp thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến môi trường.

Chỉ đạo tại cuộc họp, Thứ trưởng Võ Tuấn Nhân yêu cầu Cục Kiểm soát ô nhiễm môi trường tham mưu Bộ Tài nguyên và Môi trường ký công văn chỉ đạo chung về việc kiểm soát các nguồn thải lớn, nhắc nhở địa phương chú trọng khâu phòng ngừa các vấn đề môi trường trong tháng 12. Về vấn đề phê duyệt giấy phép môi trường, Thứ trưởng lưu ý đến việc thực hiện nghiêm quy trình phê duyệt, nội dung giấy phép; cần thể hiện rõ trách nhiệm của chủ đầu tư về vấn đề môi tường khi phê duyệt giấy phép.

Thứ trưởng cũng giao Vụ Môi trường làm đơn vị đầu mối tổng hợp tham mưu về công tác quản lý nhà nước và thực hiện kế hoạch chung về kinh tế tuần hoàn, nội dung về tín dụng xanh, trái phiếu xanh.

Ngọc Huyền (T/H)