Siết chặt quản lý vật liệu nổ trong khai thác tài nguyên và khoáng sản

Thứ hai, 13/11/2017 | 10:02 GMT+7
Trong lĩnh vực khai thác tài nguyên và khoáng sản, vật liệu nổ công nghiệp được sử dụng khá phổ biến. Nhưng để đảm bảo an toàn và hiệu quả trong việc sử dụng, bảo quản và vận chuyển vật liệu nổ công nghiệp đòi hỏi sự chung tay của rất nhiều các cơ quan, đơn vị.

Hiện phần lớn các đơn vị được cấp giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp hoạt động trên lĩnh vực khai thác khoáng sản, xây dựng cầu đường. Việc cấp giấy phép được căn cứ vào 2 tiêu chuẩn là theo thời hạn khai thác mỏ và cấp theo thời hạn của giấy xác nhận đủ điều kiện về đảm bảo an ninh trật tự.

Ngày 5/7/2017, Thủ tướng Chính phủ đã ra Chỉ thị 30/CT-TTg về việc tăng cường công tác quản lý vật liệu nổ công nghiệp nhằm hạn chế thấp nhất việc xảy ra tai nạn, sự cố, thất thoát vật liệu nổ công nghiệp, gây ảnh hưởng đến an ninh trật tự.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Công Thương rà soát các quy định và đề xuất, kiến nghị cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành quy định sửa đổi, bổ sung theo thẩm quyền phù hợp với tình hình thực tế; tăng cường chỉ đạo, phổ biến, hướng dẫn, công tác quản lý nhà nước về vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ.

Mục tiêu của kế hoạch nhằm rà soát, hoàn thiện các quy định về quản lý đối với vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ để phù hợp với Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ số 14/2017/QH14 ngày 20/ 6/2017 của Quốc hội khóa 14 Mặt khác, nâng cao trách nhiệm, hiệu quả quản lý nhà nước về vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ nhằm bảo đảm an ninh, an toàn trật tự xã hội và phòng chống cháy nổ.

Sau đó, Bộ Công Thương đã ban hành Kế hoạch hành động triển khai thực hiện Chỉ thị số 30/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác quản lý vật liệu nổ công nghiệp.

Theo đó, Bộ Công Thương yêu cầu Vụ Khoa học và Công nghệ tăng cường công tác quản lý chất lượng vật liệu nổ công nghiệp của các đơn vị sản xuất thuốc nổ, kíp nổ. Cục Hóa chất thực hiện nghiêm công tác thẩm định, thẩm tra, hậu kiểm khi cấp Giấy phép liên quan đến vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ và phối hợp với Vụ Pháp chế, Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp, Thanh tra Bộ để hướng dẫn các quy định của pháp luật.

Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp có nhiệm vụ phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng Nghị định về vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ; Thông tư quy định về quản lý, sử dụng vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Công Thương.

Bộ Công Thương cũng giao Thanh tra Bộ phối hợp với Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp, Cục Hóa chất hướng dẫn kỹ năng thanh tra, kiểm tra, hậu kiểm cho các đơn vị quản lý vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ.

Còn Sở Công Thương các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương được giao chỉ đạo các doanh nghiệp hoạt động vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ trên địa bàn thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật, thực hiện nghiêm quy định của pháp luật về cấp Giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp.

 

Theo báo Tài Nguyên và Môi trường