Năng lượng tái tạo

Sóc Trăng thanh tra các dự án điện gió

Thứ sáu, 22/3/2024 | 21:33 GMT+7
Thanh tra tỉnh Sóc Trăng vừa công bố Quyết định thanh tra số 27/QĐ-TTr ngày 12/3/2024 của Chánh thanh tra tỉnh Sóc Trăng về việc chấp hành các quy định của pháp luật về triển khai đầu tư các dự án điện gió tại tỉnh Sóc Trăng.

Đoàn thanh tra sẽ tiến hành thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về triển khai đầu tư các dự án điện gió trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng và việc giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân liên quan đến các dự án điện gió.

Thời kỳ thanh tra từ giai đoạn lập quy hoạch phát triển dự án điện gió đến ngày 29/2/2024, khi cần thiết có thể thanh tra những nội dung liên quan trước hoặc sau thời kỳ thanh tra để xác minh, làm rõ. Thời hạn thanh tra là 5 ngày làm việc kể từ ngày công bố quyết định thanh tra. Đoàn thanh tra gồm 15 thành viên do Phó Chánh Thanh tra tỉnh Sóc Trăng Lâm Hoàng Thanh làm trưởng đoàn. Nhiệm vụ, quyền hạn của trưởng đoàn thanh tra, thành viên đoàn thanh tra; quyền và nghĩa vụ của đối tượng thanh tra được thực hiện theo quy định của Luật Thanh tra và các quy định khác của pháp luật có liên quan.

Thanh tra tỉnh Sóc Trăng yêu cầu các nhà đầu tư điện gió bố trí thời gian làm việc với đoàn thanh tra và chuẩn bị hồ sơ tài liệu cung cấp cho đoàn thanh tra khi có yêu cầu, đảm bảo nhanh, chất lượng, đúng quy định…

Sóc Trăng thanh tra các dự án điện gió. (Ảnh minh họa)

Cùng ngày, Thanh tra tỉnh Sóc Trăng tổ chức triển khai Quyết định số 364/QĐ-UBND ngày 8/3/2024 của Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng về việc thành lập tổ công tác kiểm tra, rà soát việc khiếu nại, kiến nghị, phản ánh của các hộ dân liên quan đến các dự án điện gió trên địa bàn thị xã Vĩnh Châu (Sóc Trăng). Tham dự có các thành viên của tổ công tác và lãnh đạo UBND thị xã Vĩnh Châu.

Tổ công tác có nhiệm vụ rà soát, kiểm tra nội dung khiếu nại, kiến nghị, phản ánh của các hộ dân bị ảnh hưởng bởi việc triển khai các dự án điện gió; nắm lại những khó khăn, vướng mắc về cơ chế, chính sách trong việc thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ đối với các dự án điện gió trên địa bàn thị xã Vĩnh Châu; tham mưu UBND tỉnh Sóc Trăng báo cáo, đề xuất phương án giải quyết từng trường hợp cụ thể và trình UBND tỉnh báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét.

Hải Long (t/h)