Quy hoạch, xây dựng

Sớm hoàn thành báo cáo thẩm định dự án cao tốc Gia Nghĩa - Chơn Thành

Thứ năm, 28/9/2023 | 14:14 GMT+7
Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà vừa chỉ đạo về việc tổ chức thẩm định báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc Bắc - Nam phía Tây đoạn Gia Nghĩa (Đắk Nông) - Chơn Thành (Bình Phước).

Văn phòng Chính phủ vừa có công văn số 7420/VPCP-CN gửi các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Giao thông vận tải, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Quốc phòng, Xây dựng, Tư pháp, Khoa học và Công nghệ; Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; UBND tỉnh Bình Phước để truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà về việc tổ chức thẩm định báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc Bắc - Nam phía Tây đoạn Gia Nghĩa (Đắk Nông) - Chơn Thành (Bình Phước).

Theo đó, Phó Thủ tướng giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư (cơ quan thường trực của Hội đồng thẩm định nhà nước) chủ động phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan, đẩy nhanh tiến độ thẩm định báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án, hoàn thành báo cáo thẩm định, trình Chính phủ trước ngày 30/9/2023.

Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước chỉ đạo hoàn thành hồ sơ bổ sung, hoàn thiện dự án theo đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản số 7301/BKHĐT-GSTĐĐT ngày 6/9/2023.

Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ trưởng các Bộ: Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Quốc phòng, Xây dựng, Tư pháp, Khoa học và Công nghệ và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chỉ đạo khẩn trương có ý kiến thẩm định, gửi về Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Ảnh minh họa

Phó Thủ tướng cũng giao Bộ Giao thông vận tải phối hợp chặt chẽ với Bộ Kế hoạch và Đầu tư trong quá trình thẩm định báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án. Sau khi Hội đồng thẩm định nhà nước có báo cáo thẩm định, Bộ Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư dự thảo Tờ trình của Chính phủ trình Quốc hội về chủ trương đầu tư dự án, hoàn thành trước ngày 3/10/2023.

Văn phòng Chính phủ đôn đốc triển khai các nhiệm vụ nêu trên. Sau khi Bộ Giao thông vận tải có hồ sơ trình, khẩn trương hoàn thành thủ tục trình để Chính phủ thông qua và giao Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải tiếp thu, hoàn thiện Tờ trình của Chính phủ, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, thay mặt Chính phủ ký trình Quốc hội.

Dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc Bắc - Nam phía Tây đoạn Gia Nghĩa (Đắk Nông) - Chơn Thành (Bình Phước) có chiều dài khoảng 128,8 km, đi qua địa phận tỉnh Bình Phước (101 km) và tỉnh Đắk Nông (27,8 km), quy mô đầu tư 4 làn xe hoàn chỉnh, chiều rộng nền đường 24,75m, thực hiện giải phóng mặt bằng một lần theo quy mô quy hoạch được duyệt (quy mô 6 làn xe, chiều rộng nền đường 32,25 m).

Hải Long