Sơn La: Phát triển thủy điện nhỏ gắn với bảo vệ rừng

Thứ năm, 18/8/2022 | 11:28 GMT+7
Ngày 17/8, UBND tỉnh Sơn La tổ chức Hội nghị Phát triển thủy điện nhỏ an toàn, hiệu quả, bền vững gắn với quản lý, bảo vệ, khoanh nuôi và phát triển rừng trên địa bàn.

Tại hội nghị, đại diện các Sở, ngành, UBND các huyện, thành phố đã tham luận về một số nội dung như: thực trạng quản lý, bảo vệ và phát triển rừng tại một số lưu vực thủy điện nhỏ; xây dựng cơ chế, chính sách trích một phần từ nguồn thu ngân sách của thủy điện nhỏ để đầu tư cơ sở hạ tầng, ổn định đời sống khu vực đầu tư dự án; nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng tiền chi trả dịch vụ môi trường rừng; đề xuất xây dựng mô hình giao chủ đầu tư thủy điện thực hiện quản lý, bảo vệ, khoanh nuôi, phát triển rừng…

Theo đánh giá, một số nhà máy đã phối hợp thực hiện tốt đầu tư cơ sở hạ tầng, phát triển lâm nghiệp, trồng rừng thay thế, bảo vệ, khoanh nuôi, xúc tiến tái sinh rừng, trồng cây phân tán, cây dược liệu, cây lâm sản ngoài gỗ, tạo sinh kế cho nhân dân, giảm tác động đến môi trường sinh thái.

Tuy nhiên, vẫn có một số thủy điện chưa chấp hành nghiêm quy định về an toàn hồ đập, hồ chứa nước như chưa phê duyệt phương án cắm mốc giới hành lang bảo vệ hồ chứa; cắm mốc chỉ giới xác định phạm vi bảo vệ đập; cơi nới đập để tích nước… Số hộ bị thu hồi đất phục vụ thi công, vận hành, khai thác các nhà máy thủy điện tương đối lớn; dù đã hỗ trợ, chuyển đổi sản xuất, song một số hộ sử dụng kém hiệu quả, làm giảm thu nhập từ sản xuất nông nghiệp, ảnh hưởng đến đời sống về lâu dài.

Quản lý, khoanh vùng rừng gắn với phát triển thủy điện nhỏ

Do đó, nhiều nhóm giải pháp chính đã được đề xuất, thảo luận tại buổi làm việc, tập trung ở các nhóm vấn đề: nâng cao chất lượng quản lý nhà nước trong lập hồ sơ quy hoạch chi tiết; thẩm định, lựa chọn nhà đầu tư; đánh giá tác động môi trường; nâng cao năng lực, trách nhiệm, hiệu quả quản lý của chủ đầu tư thủy điện nhỏ; nâng cao hiệu quả quản lý chất lượng công trình, quản lý an toàn đập; xây dựng hệ thống giám sát công tác vận hành, giám sát khai thác sử dụng tài nguyên nước.

Đẩy mạnh khoanh nuôi, bảo vệ, phát triển rừng đầu nguồn khu vực thủy điện nhỏ. Trước mắt, thí điểm các mô hình giao cho chủ đầu tư dự án thủy điện nhỏ quản lý, bảo vệ, khoanh nuôi, phát triển rừng tại một số lưu vực đầu nguồn; triển khai các dự án trồng rừng kết hợp trồng cây ăn quả, dự án nông lâm kết hợp, khoanh nuôi tái sinh rừng, hỗ trợ nhân dân chuyển đổi sản xuất, tạo việc làm cho lao động địa phương…

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La Nguyễn Thành Công yêu cầu các Sở, ngành, các huyện, thành phố đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, đồng hành cùng các doanh nghiệp giải quyết các tồn tại vướng mắc, nâng cao hiệu quả hoạt động của các thủy điện. Xử lý nghiêm chủ đầu tư không tuân thủ quy định về phát triển thủy điện nhỏ. Phát huy hiệu lực, hiệu quả quản lý đầu tư, xây dựng, vận hành sản xuất các dự án thủy điện gắn với trách nhiệm của từng cá nhân và người đứng đầu cơ quan, đơn vị.

Đối với các chủ đầu tư thủy điện nhỏ, lựa chọn đơn vị tư vấn lập dự án, lập thiết kế kỹ thuật đảm bảo năng lực, khảo sát đánh giá kỹ, đầy đủ các yếu tố, đưa ra các phương án, giải pháp đầu tư đảm bảo hiệu quả, hạn chế tối đa các ảnh hưởng xấu đến môi trường, kết cầu hạ tầng, đời sống của nhân dân vùng dự án. Chấp hành đúng, đủ các quy định của pháp luật về đầu tư, xây dựng, đất đai, tài nguyên, bảo vệ môi trường, an toàn đập và các quy định liên quan.

Thực hiện nghiêm công tác đảm bảo môi trường trong giai đoạn thi công xây dựng; thường xuyên thực hiện các giải pháp thanh thải lòng hồ, duy trì dòng chảy tối thiểu. Chủ động phối hợp với chính quyền địa phương hỗ trợ nhân dân đẩy mạnh khoanh nuôi, bảo vệ, phát triển rừng… tạo nguồn sinh thủy ổn định cho hoạt động sản xuất, phát điện của các thủy điện nhỏ, nâng cao hiệu quả đầu tư, bảo vệ môi trường.

Thanh Tâm (T/H)