Kinh tế xanh

Sơn La phát triển ngành công nghiệp chế biến gỗ bền vững

Thứ hai, 2/5/2022 | 14:00 GMT+7
Mới đây, UBND tỉnh Sơn La đã ban hành Kế hoạch số 121/KH-UBND về triển khai thực hiện đề án Phát triển ngành công nghiệp chế biến gỗ bền vững, hiệu quả giai đoạn 2021 – 2030.

Kế hoạch nhằm thực hiện Quyết định số 327/QĐ-TTg ngày 10/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ về đề án Phát triển ngành công nghiệp chế biến gỗ bền vững, hiệu quả giai đoạn 2021 – 2030.

Theo đó, UBND tỉnh Sơn La đề ra một số nhiệm vụ, giải pháp cần thực hiện trong thời gian tới. Bao gồm: phát triển cơ sở hạ tầng và mở rộng sản xuất; đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ; phát triển thị trường chế biến thương mại gỗ và lâm sản; phát triển nguồn nguyên liệu gỗ hợp pháp.

Cụ thể, tỉnh tạo điều kiện cho các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp về quỹ đất, phát triển hạ tầng, mở rộng mặt bằng, nâng quy mô, công suất, đổi mới công nghệ sản xuất, ưu tiên các doanh nghiệp ứng dụng các tiến bộ kỹ thuật, máy móc thiết bị, công nghệ cao, sử dụng tiết kiệm, hiệu quả nguồn nguyên liệu. Hình thành mạng lưới liên kết sản xuất, chế biến gỗ và lâm sản tập trung để bảo đảm sản xuất hiệu quả, phát triển bền vững.

Phát triển ngành công nghiệp chế biến gỗ tỉnh Sơn La bền vững, hiệu quả

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, công nghệ ứng dụng vật liệu mới, công nghệ tự động hóa trong chế biến gỗ và bảo quản lâm sản nhằm tạo các sản phẩm chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu nguyên liệu gỗ cho xây dựng và chế biến.

Khuyến khích các doanh nghiệp tham gia phát triển thị trường trong và ngoài tỉnh. Tạo điều kiện, ưu tiên các doanh nghiệp chế biến lâm sản tham gia vào cung cấp các sản phẩm gỗ hợp pháp, đặc biệt là các sản phẩm có nguồn gốc từ gỗ rừng trồng của hộ gia đình, được sơ chế thông qua các xưởng xẻ quy mô hộ gia đình tại các vùng gỗ nguyên liệu, hình thành liên kết và mạng lưới chuỗi cung ứng giữa doanh nghiệp, các cơ sở chế biến và các hộ trồng rừng.

Thực hiện công tác tuyên truyền để người dân, doanh nghiệp trồng rừng cải tiến áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, nâng cao năng suất, chất lượng rừng; quản lý, giám sát chất lượng giống cây trồng lâm nghiệp, đảm bảo diện tích rừng trồng được kiểm soát tối đa về nguồn gốc, được trồng bằng giống tốt, xuất xứ rõ ràng, có hồ sơ quản lý giống.

Khuyến khích liên kết giữa doanh nghiệp chế biến gỗ với chủ rừng; xây dựng, từng bước chuyển sang trồng rừng gỗ lớn hình thành vùng nguyên liệu gỗ tập trung gắn với quản lý rừng bền vững và cấp chứng chỉ rừng, cung cấp 3 nguyên liệu cho công nghiệp chế biến lâm sản có chất lượng. Khuyến khích sử dụng các loài cây bản địa; trồng rừng hỗn loài, kết hợp trồng cây gỗ nhỏ mọc nhanh và cây gỗ lớn dài ngày ở những nơi có điều kiện thích hợp.

Kế hoạch nêu rõ, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Công Thương và các Sở, ngành có liên quan nghiên cứu vận dụng cơ chế, chính sách về: đầu tư, thuế, đơn giản hóa thủ tục hành chính nhằm thu hút, khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào công nghiệp chế biến gỗ. Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến và hướng dẫn các chủ rừng, doanh nghiệp ngành chế biến gỗ và lâm sản ngoài gỗ về yêu cầu thị trường, các quy định về nguồn gốc gỗ hợp pháp và tiêu chuẩn về sản phẩm đồ gỗ.

Thanh Bảo