TKV: 10 tháng năm 2019, doanh thu đạt 89% kế hoạch năm

Thứ hai, 11/11/2019 | 16:16 GMT+7
Theo báo cáo của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV), doanh thu của toàn Tập đoàn 10 tháng năm 2019 đạt hơn 113.500 tỷ đồng, đạt 89% kế hoạch năm, bằng 109% so với cùng kỳ.

Cụ thể, than nguyên khai sản xuất trên 33,45 triệu tấn, đạt 83,6% kế hoạch năm, bằng 108% so với cùng kỳ; than tiêu thụ đạt 36,9 triệu tấn, đạt 87% kế hoạch năm; nhập khẩu than 5,08 triệu tấn. Các lĩnh vực khác như sản xuất điện, alumin, vật liệu nổ công nghiệp đều đạt và vượt kế hoạch đề ra.

Doanh thu của toàn Tập đoàn 10 tháng đạt hơn 113.500 tỷ đồng, đạt 89% kế hoạch năm, bằng 109% so với cùng kỳ; lợi nhuận dự kiến đạt 2.500 tỷ đồng; nộp ngân sách nhà nước 14.700 tỷ đồng.

Trong 10 tháng, doanh thu của TKV đạt 89% kế hoạch năm

Hiện các đơn vị của TKV tập trung nguồn lực trong quý IV để hoàn thành kế hoạch bốc đất và đào lò, bảo đảm việc chuẩn bị tài nguyên cho năm 2020.

Bên cạnh đó, Tập đoàn siết chặt công tác an toàn, tăng cường các giải pháp để ứng dụng tự động hóa, tin học hóa vào sản xuất và quản lý nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh. TKV cũng sẽ chủ động phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương, tăng cường kiểm tra, kiểm soát, bảo vệ tài nguyên trong ranh giới đã được cấp phép khai thác và ranh giới quản lý tài nguyên, chống thất thoát than từ bên trong mỏ, siết chặt quản lý than đầu nguồn.

Tiến Đạt