Khoa học công nghệ

TPHCM triển khai các chính sách hỗ trợ dự án khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo

Thứ ba, 30/1/2024 | 11:27 GMT+7
Mới đây, UBND TPHCM đã ban hành kế hoạch số 433/KH-UBND triển khai các chính sách hỗ trợ dự án đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp sáng tạo giai đoạn 2024 - 2028.

Theo kế hoạch, TPHCM đặt mục tiêu đến năm 2028, hỗ trợ hơn 1.000 dự án đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp sáng tạo ở giai đoạn tiền ươm tạo; hơn 700 dự án ở giai đoạn ươm tạo và hơn 200 dự án ở giai đoạn tăng tốc tiếp cận với các nhà tư mạo hiểm.

Để thực hiện mục tiêu trên, TPHCM tổ chức những lớp tập huấn cho các tổ chức khoa học và công nghệ, trung tâm đổi mới sáng tạo, tổ chức trung gian hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, cơ sở giáo dục, viện nghiên cứu có hoạt động hỗ trợ đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp sáng tạo và các tổ chức khác có liên quan trên địa bàn thành phố.

Đồng thời, tổ chức tập huấn chính sách, phương thức triển khai thực hiện, định hướng nội dung đổi mới sáng tạo cho các cơ quan quản lý nhà nước được giao kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ cho các dự án đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp sáng tạo. Mặt khác, tổ chức triển khai hỗ trợ các dự án đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp sáng tạo hàng năm.

TPHCM triển khai các chính sách hỗ trợ dự án khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo. (Ảnh minh họa)

Bên cạnh đó, tổ chức hỗ trợ ứng dụng và thử nghiệm các giải pháp, sản phẩm, dịch vụ đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp sáng tạo. Trong đó, hỗ trợ các giải pháp, sản phẩm, dịch vụ đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp sáng tạo được ứng dụng và đánh giá khả năng triển khai trong môi trường thực tế theo hình thức thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ.

Kết nối cho các dự án đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp sáng tạo như: phối hợp tổ chức hoạt động kết nối khách hàng, thị trường tiềm năng cho các dự án, chuyên gia, tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo, tổ chức quốc tế, tổ chức thúc đẩy kinh doanh và đối tác khác cho các dự án đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp sáng tạo. Hỗ trợ các dự án tham gia hoạt động triển lãm, giới thiệu giải pháp, sản phẩm, dịch vụ đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp sáng tạo tại các sự kiện về khởi nghiệp sáng tạo của thành phố. Ngoài ra, truyền thông về hoạt động triển khai những chính sách hỗ trợ các dự án đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp sáng tạo.

Nhã Quyên